X

ไอเดียเจ๋ง ผอ.เปิดโอกาสนักเรียนที่ติด 0 ติด ร เคลื่อนเข้าสู่นวัตกรรมเรียนแบบใหม่

()

เชียงราย-ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน เปิดโอกาสนักเรียนที่ติด 0 ติด ร เคลื่อนเข้าสู่นวัตกรรมเรียนแบบใหม่

วันที่ 19 กันยายน 62 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน ที่มีความเสี่ยงล้มเหลวทางการเรียนรู้ กรณีมีผลการเรียนติด 0 และ ร ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องหยุดการเรียน ที่ไม่สามารถเรียนต่อไปได้ เพื่อเป็นการปลดล็อกให้ผู้ที่ติด 0 , ร สามารถเรียนต่อไปได้ ทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัครในวันที่ 25 ก.ย.-31 ต.ค.62 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 พร้อมทั้งเปิดรับนักเรียนโรงเรียนอื่นในพื้นที่มาเรียนได้อีก
ดร.กัมพล กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ได้จัดระบบโรงเรียนแห่งโอกาสและการพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษาครั้งนี้ ก็เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีภาวะความเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการเรียนรู้เนื่องจากติด 0 และ ร ค่อนข้างมาก จนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้เรียน และผู้ปกครอง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน และงบประมาณที่สูญเสียไป ทางโรงเรียนจึงนำรูปแบบการเรียนรู้ใน 3 แนวทาง มาให้กลุ่มนักเรียนดังกล่าวได้เลือกเรียน ที่จะเรียนต่อยอดให้การเรียนไม่ต้องชะงักมีทางต่อไปได้
โดยทางโรงเรียนได้จัดระบบการเรียน เป็นเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์ฐาน Thai MOOC ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดให้เรียน และทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มีห้อง Digital Classroom ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับจำนวน 150 เครื่อง และมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ มีทีมงานครูที่จะคอยให้ความช่วยเหลือ และแนะนำ ให้ความรู้ ติดตามนักเรียน ซึ่งหลักสูตรการเรียนประมาณ 10 วัน ในการเรียนนักเรียนสามารถรู้อยู่ที่บ้านได้ จนมีความเข้าใจในระบบการเรียนออนไลน์ เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตร จะต้องนำรูปแบบการเรียนมาแสดงในกลุ่ม แล้วครูจะสรุปการลงทะเบียนว่าเรียนผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส่วนหนึ่งครูจะคอยสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องให้นักเรียนได้เลือกเรียนหลักสูตรที่ตนเองสนใจและมีความถนัด นักเรียนนำวุฒิบัตรจากการเรียนจบหลักสูตรมายื่นเทียบโอน เพื่อแก้ไขผลการเรียนที่ติด 0 ติด ร ต่อครูผู้สอนและครูฝ่ายวิชาการ ก็เสร็จสิ้นการแก้ไขผลการเรียนที่ตกค้าง และสามารถกลับไปลงทะเบียนเรียนใหม่ต่อให้ครบจำนวนที่ตกค้าง
จากนั้นจะการมอบหมายงานให้นักเรียนไปปฏิบัติ โดยครูประจำวิชาหรือครูวิชาการ มอบหมายให้นักเรียนไปทำงานที่คั่งค้างมาส่ง โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกทำชิ้นงานต่างๆ นำชิ้นงานมาแสดงต่อครูผู้สอน เพื่อทำการแก้ไขผลงานที่ตกค้างให้ผ่านไปได้และการเข้าค่ายศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนศาสตร์พระราชาวิทยาเขตกู่เต้า ให้นักเรียนได้เรียนภาคปฏิบัติ และสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ด้านอาชีพต่างๆ โดยกำหนดระยะเวลาไว้ที่1-5 วัน โดยให้ครูวิชาการที่ดูแลช่วยเหลือ ไปตรวจติดตาม และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดเวลาการเข้าค่าย ออกผลการเรียนนำไปแก้ไขผลการเรียนที่ตกค้าง สามารถเรียนต่อไปได้ดร.กัมพล กล่าวว่าตอนท้ายว่า ที่ผ่านมาพบ มีนักเรียนจำนวนมากที่มีผลการเรียน ติด 0, ร มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และอนาคตของนักเรียน ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ได้จัดระบบโรงเรียนแห่งโอกาสและการพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความยืดหยุ่นในระเบียบการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย จึงเปิดโอกาสให้กับนักเรียนติด 0,ร ได้มีโอกาสได้แนวทางเลือกความถนัดของตนเองได้ ให้ตรงกับกับความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งทางโรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่ อ.เชียงแสน มีสิทธิ์มาสมัครเข้ามาเรียนได้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881