X

เชียงราย เปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชุมชน ล้านนาตะวันออก

เชียงราย-จังหวัดเชียงราย เปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงเกษตร ชมวิถีชุมชน ล้านนาตะวันออก เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน และเปิดเวทีเจรจาทางธุรกิจ business matching ระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรผู้ผลิต

ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 16.45 น. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชุมชน ล้านนาตะวันออก โดยมีนาง นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ เครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้สนใจ เข้าร่วม ณ ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โดยการจัดงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยชุมชน ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือ กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 4 จังหวัด (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ณ ฝูงบิน 416 สนามบินเก่า อำเภอเมือง จังหวัด
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนที่โดดเด่นจาก 4 จังหวัดภาคเหนือได้ แก่เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน การนำเสนอโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน และการจำหน่ายสินค้าการเกษตรปลอดภัยและการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ผลิต การจัดคลินิกเกษตรให้คำปรึกษาแนะนำและความรู้ที่จำเป็นในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายลุ้นรับบัตรกำนัลมูลค่ากว่า 15,000 บาท แก่ผู้ร่วมงาน
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าฯ กล่าวเปิดงานว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ออกเดินทางมาสัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยชุมชนพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกแล้ว ยังจะเป็นการกระจายรายได้ของภาคท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนที่มีการดำเนินการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนพี่น้องเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อันจะนำไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศในภาพรวมอีกด้วย

ข่าวโดย :  สัญชัย ขัติครุฑ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881