มทบ.37 เตรียมรับมือสถานการณ์พายุโพดุลและเหตุภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ที่จังหวัดเชียงราย

เชียงราย-พ.อ.สุวิทย์ วังยาว รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 37/ ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 37 ได้ออกตรวจความพร้อมของสรรพกำลังในการเผชิญเหตุสาธารณภัย ด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มทบ.37 เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์พายุโพดุลและเหตุภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่สนามหน้า กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

โดยการตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.37 ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์พายุโพดุลและเหตุภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ การฝึกซ้อมเบื้องต้น และการจัดจำแนกสิ่งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับประเภทและขนาดของสาธารณภัยให้ ฝแก่กำลังพล ในการจัดกำลังเตรียมความพร้อม ณ ที่ตั้ง และเตรียมพร้อมเต็มอัตราในการออกไปช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด โดยได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงในครั้งนี้ จะสามารถออกปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นหรือมีการร้องขอรับความช่วยเหลือเข้ามา หรือ หากมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตามสถานการณ์ความรุนแรงต่อไป

สำหรับการเตรียมการของ มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดเตรียมกำลังและยุทโธปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ รวมถึงยานพาหนะ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครัวสนามพระราชทาน กองกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็ว ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งสภาวะทางบกและทางน้ำ ชุดกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ เครื่องจักรกล รถไถ รถเครน รถกระเช้า รถฉีดน้ำ รถดับเพลิง เครื่องมือส่องสว่าง และเครื่องมือวิทยุสื่อสาร ที่พร้อมเผชิญเหตุได้ในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติ อีกทั้งได้จัดให้มีรถโรงครัวเพื่อการจัดประกอบอาหารให้แก่ผู้ประสบภัย โดยมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเสบียงสดแห้งอย่างครบถ้วน ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ ทั้งในภาคกลางวันและกลางคืน อีกด้วย

โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้แจ้งว่าพายุโซนร้อน “โพดุล” บริเวณทะเลจีนใต้ กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ย และเคลื่อนขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน วันที่ 30 สิงหาคม 2562 จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ กับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม -1 กันยายน 2562

สำหรับจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่เคยประสบกับภัยพิบัติที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย รวมถึงภัยพิบัติทางแผ่นดินไหว จึงต้องได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ กับภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0-5371-1200 หรือ ที่สายด่วน 1784 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น