X

ส่งเสริมมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เชียงราย-นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินงานและการส่งเสริมมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.น้อย) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยว

เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมดอยตุง โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายชิโนรส บุญเจิม รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว ตัวแทนองค์กร อพท. น้อย ทั้ง 11 องค์กร ตลอดทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้นำองค์ความรู้ “มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” มาพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี 11 หน่วยงานที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยว เป็น อพท.น้อย ได้แก่เทศบาลตำบลท่าสาย เทศบาลตำบลนางแล เทศบาลตำบลแม่ยาว เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลห้วยไคร้ เทศบาลนครเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู และบริษัท นิวเชียงแสน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีเกณฑ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวทางการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน การบริหารจัดการนักท่องเที่ยวให้กับประชาชน ซึ่ง อพท. น้อยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จวบจนปัจจุบัน

โดยกระบวนงานได้ทำการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเมืองเชียงแสนและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ซึ่งมีทุนทางศิลปะวัฒนธรรมเป็นจุดแข็ง ประกอบกับชัยภูมิพื้นที่ดังกล่าว ยังเชื่อมโยงกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามเส้นทาง R3A และ R3B สามารถเข้าถึงได้สะดวก ทั้งทางบก ทางน้ำทางอากาศ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้จัดให้มีการเสวนาจากผู้แทน อพท.น้อย โดย ดร. ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว จากนั้น นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกให้แก่องค์กรที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881