สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเชียงราย “ออกตรวจยึดเครื่องชั่งไม่ได้มาตรฐาน”

เชียงราย-สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเชียงราย ออกตรวจสอบเครื่องชั่งตามตลาดๆ ในเขตเชียงราย

เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเชียงราย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่ามีตลาดหลายจุดที่มีการใช้เครื่องชั่ง ไม่ได้มาตรฐาน นายสุพจน์ พัวพุ่มไทย หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเชียงราย นำทีมออกตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ยังตลาดสด อ.เมือง จ.เชียงราย เข้าตรวจสอบ 3 ตลาด มีตลาดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ตลาดสดนางแล และตลาดสดบ้านหนองบัวแดงใหม่ ตรวจสอบพบมีเครื่องถูกต้อง 280 เครื่อง และตรวจเครื่องไม่ได้มาตรฐานจำนวน 11 เครื่อง

แบ่งออกเป็น 1. ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ตรวจเครื่องชั่งถูกต้อง 149 เครื่อง ผิด 6 เครื่อง 2. ตลาดสดนางแล ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย พบเครื่องชั่งถูกต้อง 47 เครื่อง ผิด 3 เครื่อง 3. ตลาดหนองบัวแดงใหม่ ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย พบเครื่องชั่งถูกต้อง 84 เครื่อง ผิด 2 เครื่อง

ต่อมาวันที่ 9 สิงหาคม นายสุพจน์ พัวพุ่มไทย หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเชียงราย นำทีมออกตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด  ยังตลาดสด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง มีตลาดเทศบาล 1 (กาดหลวง) และตลาดสดป่าก่อ พบว่ามีเครื่องที่ตรวจถูกต้อง 594 เครื่อง ผิด 11 เครื่อง

แบ่งออกเป็น 1. ตลาดสดเทศบาล 1 (กาดหลวง) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย พบเครื่องที่ถูกต้อง 539 เครื่อง ผิด 9 เครื่อง 2. ตลาดสดป่าก่อ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย พบเครื่องที่ถูกต้อง 55 เครื่อง ผิด 2 เครื่อง  ทั้งนี้ทางสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเชียงราย ได้ออกตรวจยึดเครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐาน หากพบว่าเครื่องชั่งที่ตลาดใดไม่ได้มาตรฐาน สามารถร้องเรียนมาที่ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์  053-774594

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น