โรงเรียนศาสตร์พระราชา ปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ

เชียงแสน-โรงเรียนศาสตร์พระราชา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน โดยได้ให้นักเรียนลงปลูกข้าวในแปลงนาที่โรงเรียนศาสตร์พระราชาวิทยาเขตกู่เต้า ปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน โดยได้ให้นักเรียนลงปลูกข้าวในแปลงนาที่โรงเรียนศาสตร์พระราชาวิทยาเขตกู่เต้า ริมถนนสายเชียงแสน-เชียงราย ท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ที่ขับขี่รถบิ๊กไบค์เป็นขบวนผ่านมาพบต่างพากันหยุดรถไปถ่ายรูปด้วยความตื่นเต้น

ดร.กัมพล กล่าวว่าได้ให้นักเรียน และครู ประมาณ 2 พันคน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำนาข้าวปลอดสารเคมี ตั้งแต่การเตรียมแปลงไปจนถึงกระบวนการเก็บต้นกล้าข้าว จึงเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนศาสตร์พระราชา ให้เหมาะสม โดยใช้แนวทางด้านเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเป็นโอกาสในการพัฒนาให้โครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ซึ่งวันนี้ครู และนักเรียนจำนวน 2 พันคนลงดำนาในเนื้อที่15 ไร่ โดยใช้พันธุ์ข้าว กข.43 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีน้ำตาลต่ำ และให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมปีที่1-2 มานั่งเรียนรู้ในการดำนากับนักเรียนรุ่นพี่ๆ โดยใช้เวลา เพียง 35 นาที นักเรียนก็ดำนาเสร็จ

ดร.กัมพล ได้กล่าวอีกว่า กิจกรรมลงแขกปลูกข้าวบนแปลงนา ภายใต้โครงการ ปลูกวันแม่ รำลึกพระคุณพ่อ ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงโดยแปลงนาผืนนี้ได้ปักดำนาข้าวในช่วงเดือนวันแม่ และได้ครบระยะการเก็บเกี่ยวในวันพ่อ อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ที่เรียกว่า ประเพณีลงแขกดำนา เกี่ยวข้าว เป็นการอนุรักษ์ข้าวไทย วิถีชีวิตชาวนาไทย และส่งเสริมให้นักเรียน เห็นคุณค่าและตระหนักในอาชีพทำนา ซึ่งเป็นมรดกคู่กับแผ่นดินไทย และคนไทย
นอกจากนั้น “ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา” ที่ใช้จัดกิจกรรมในวันนี้ ได้สร้างขึ้นเพื่อเปิดให้นักเรียน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของโครงการในโรงเรียนศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์น้ำ การปศุสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการปลอดสารเคมี โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นตามแนวทางศาสตร์พระราชา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น