X

สัมผัสทุกมิติทุกมุมมองท่องเที่ยวเชียงรายในแบบที่ยังไม่เคยเห็น “แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด”

เชียงราย-ทุกมิติทุกมุมมองของเชียงราย มาสัมผัสเชียงรายในแบบที่ยังไม่เคยเห็น “แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด” ที่สวยงาม สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมไปถึง แหล่งท่องเที่ยวในเชิงผจญภัย หรือแอดเวนเจอร์

จังหวัดเชียงรายเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเที่ยงทั้งชาว ไทย และชาวต่างชาติ เนื่องจากมีภูมิประเทศ ที่สวยงาม สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมไปถึง แหล่งท่องเที่ยวในเชิงผจญภัย หรือแอดเวนเจอร์ นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายยังถือเป็นประตูสู่อาเซียนที่ เมื่อเดินทางมาถึงแล้วยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย เนื่องจากมีชายแดนติดต่อกับทั้ง เมียนมา และ สปป.ลาว ทำให้จังหวัดเชียรายเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยววางแผนเข้ามาอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายได้จัดทำโครงการ “แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด” เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเยือน จังหวัดเชียงรายให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายขยายตัวอีกในปีนี้ “แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด” เกิดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงราย และเป็นหนึ่งในหลาย ๆ กิจกรรมที่ดำเนินงานโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายด้วยการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน“จังหวัดเชียงราย ยังจัด อยู่ในเมืองรองด้วยจำนวนของนักท่องเที่ยวไม่ถึง 6 ล้านคนต่อปี แต่ด้วยศักยภาพทางพื้นที่ และต้นทุนด้านอื่นๆ เช่น ธรรมชาติอันสวยงาม ศิลปวัฒนธรรม ที่หลากหลาย ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออกและกลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้จังหวัดเชียงราย ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่ากิจกรรมนี้น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายมากยิ่งขึ้น” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวนายกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์อุสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ กล่าวว่า การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนให้แต่ละชุมชนผลักดันแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยโดยเน้นสินค้าชุมชนที่ปลอดสารพิษ นำนักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรม สร้างฝายต้นน้ำ อนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการท่องเทียวในชุมชน ซึ่งแปลกไปจากการท่องเที่ยวแบบเดิมที่มุ่งไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วให้เข้าสู่ท้องถิ่น จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เกิดขึ้นกับจังหวัดเชียงราย และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมขนนอกจากการสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนแล้ว ทางสมาคมสหพันธ์อุสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ ก็ได้สนับสนุน เรื่องการท่องเที่ยวกับกีฬา เพื่อให้เป็นเมืองท่องเที่ยวด้านกีฬา และสปอตแอดเวนเจอร์ทัวร์ ตามสถานที่ธรรมชาติ เช่นปั่นจักรยานตามภูมิประเทศ ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร จากอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก – ห้วยหมาก เลี่ยม เข้าสู่ เมืองเชียงราย กิจกรรมขับรถ ATV และพายเรือคายัก ในแม่น้ำกก ที่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์นี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาใชนช่วงกรีนซีซั่นหรือฤดูฝน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือ ไฮน์ซีซั่นด้วย“ทางสมาคมสหพันธ์อุสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ ได้มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยมีการเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยว ระหว่าง เชียงราย กับต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ซึ่งมีเส้นทางการบินที่บินตรงมาสู่จังหวัดเชียงราย ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมีตัวเลือกในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย นอกจากนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ก็ได้ประสานกับทางบริษัท่องเที่ยวในประเทศฮ่องกง โดยนำเอเจนทัวร์ มาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เพื่อเก็บข้อมูลสถานที่ต่างๆ นำไปเสนอขายทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจอีกด้วย” นายกิตติ กล่าวนางสาว กรุณา เดชาวงค์ ณ อยุทธยา ผอ.สำนักานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงราย ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องไฟป่าหมอกควัน และภัยแล้ง ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงไปบ้าง ซึ่งในช่วงฤดูฝนนี้ ทางสำนักงานก็ได้มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น โดยเฉพาะในช่วงเดือน กรกฏาคม จะมีการจัดเทศกาล Coffee month ขึ้น โดยได้ร่วมกับทางสายการบินแอร์เอเชีย ในการเอาตั่วเครืองบินมาแลกเครื่องดื่มฟรี ในร้านที่ร่วมรายการ และมีการจับรางวัล โดยมีตั๋วเครื่องบินในประเทศ 2 ที่นั่ง โดยได้มีการร่วมกับผู้ประกอบการกาแฟในจังหวัดเชียงราย โดยแต่ละร้านจะมีเมนูพิเศษ ให้ลูกค้า นอกจากนี้จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการประชุมเสวนาเรืองของ ชากาแฟ ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมไปถึง การจัดกิจกรรมกับทาง ไร่เชิญตะวัน ซึ่งจะมีกิจกรรม โยคะ กับการดื่มชา ที่ ไร่รื่นรม ก็จะมีการจัดเวิร์คช็อปเรื่องชา ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะเป็นการดึงดูดและเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัดเชียงรายเพื่อมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนนี้ด้วย“สำหรับการเตรียมความพร้อมในการรับมือนักท่องเที่ยว กรีนซีซั่น ทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ก็ได้เชิญชวนผู้ประกอบการ ในการจัดทำเพคเกจ ราคาพิเศษ ทั้งเจ้าของร้ากาแฟ ที่พัก ร้านอาหาร โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชันในราคาพิเศษ ให้กับนักท่องเที่ยวด้วย และที่สำคัญการเดินทางมาในจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูฝนนี้ ตั๋วเครื่องบินไม่แพงด้วย จึงอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดเชียงราย ที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย” ผอ.สำนักานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย กล่าว

ข่าวโดย : ณัฐวัตร ลาพิงค์

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881