ผบ.ฉก.ม.2 นำกำลังพลปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เชียงราย-ผบ.ฉก.ม.2 นำกำลังพลปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก ณฑี ทิมเสน รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 และกำลังพลกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 บริเวณหน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี กำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 นาย

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้กำลังพลร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้และปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันรักษาทรัพยากรของชาติไว้ และช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในของค่ายเม็งรายมหาราช อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

สำหรับต้นรวงผึ้งถือเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่า และมีเกียรติชนิดหนึ่ง ที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะผลิดอกออกใบในช่วงของวันพระบรมราชสมภพพอดี ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพอีกด้วย นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่พระองค์เสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานไว้ให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่าน และเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น