ประชาชนอำเภอเชียงแสน เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เชียงราย-อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม เดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกาย ตามวิถีชุมชน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จิตอาสาน้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชนส่งเสริมการออกกำลังกายและวิ่ง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีแข็งแรง พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 กองร้อยทหารพรานที่ 3103 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ อำเภอเชียงแสน, ส่วนราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,เทศบาลทุกตำบลในอำเภอเชียงแสน และ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม เดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน และ ร่วมสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น