อ.ส.ค.เชียงราย ติดเขี้ยวเล็บภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

เชียงราย-อาสาสมัครคุมประพฤติเชียงราย 40 ชีวิต เดินทางศึกษาดูงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ผู้ที่ถูกคุมประพฤติหลังคืนสู่สังคม ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 2

วันที่ 6 มิ.ย.2562 อาสาสมัครคุมประพฤติเชียงราย หลังจากปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานคุมประพฤติ สอดส่อเยี่ยมเยียนแก้ไขฟื้นฟู ผู้ที่ถูกคุมประพฤติ หลังถูกปล่อยตัวสู่สังคม ติดตามผลผู้ผ่านการฟื้นฟูตลอดทั้งปี วันที่ 3 มิ.ย.2562 ที่ผ่านมา นำโดยนางกิ่งแก้ว เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานอาสาคุมประพฤติเชียงราย พร้อมด้วยสมาชิกอาสาคุมประพฤติเชียงราย 40 คน เข้ารับฟังการอบรมบริเวณห้องประชุม อ.บ.จ เชียงราย ให้ความรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด เยาวชนภายในชุมชนที่จะสุ่มเสี่ยงยาเสพติด ควรให้ความเข้าใจถึงผิดภัย และฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ถึงการเข้าพบปะผู้ถูกคุมประพฤติ วิธีการสังเกตุพูดคุยต่างๆ ว่าผู้ถูกคุมประพฤติหวนกับไปเสพยาเสพติดหรือไม่ รับฟังปัญหาหลังคืนสู่สังคม เพื่อนำมาแก้ไขช่วยเหลือผู้ถูกคุมประพฤติ  อ.ส.ค.เชียงราย 40 ชีวิต เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ แบบพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี พ.อ.คมพันธ์ อุปลานนท์ ผอ. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ฯ และครูฝึกได้บรรยายถึง การนำตัวของผู้บำบัด ที่เคยถูกนำตัวไปบำบัดหลายครั้ง แต่ยังกลับไปมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องยาเสพติดอีก จะถูกนำตัวมาทำการบำบัดยังโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรืออีกครั้ง

โดยทางโรงเรียนมีวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานสถาบันบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จากกระทรวงยุติธรรม ครูฝึกจะทำหน้าที่ช่วยเหลือและดูแลนักเรียนทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน ด้วยการเอาใจใส่ทุกคนเสมือนสมาชิกในครอบครัว มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของนักเรียนให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยนักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างเคร่งครัด เพื่อจะกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ น.ต.สำราญ คล้ายสุด (ครูฝึก) ได้พาเข้าชมภายในเรือนจำ บริเวณชั้นนอก นักเรียนที่ถูกบำบัดทำตัวถูกตามกฎของทางโรงเรียน จะได้รับการปล่อยตัวกลับไปสู่สังคม ทางโรงเรียนได้สอนวิชาชีพตามที่นักเรียนถนัด ให้สามารถกลับออกไปประกอบอาชีพด้วยตนเองได้

จากนั้น อ.ส.ค.เชียงราย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานยัง อ.บ.ต.พูลตาหลวง รับฟังการบรรยายถึงข้อกฎหมาย ที่ อ.ส.ค.พึงรับรู้ ถึงการเข้าช่วยเหลือเหยื่อ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หลังจากรับฟัง ได้เดินทางต่อไปยังมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง หมู่ 1 ซอยหนองบอนแดง 2/3 หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเกษตรเป็นส่วนใหญ่ การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช การทำนาข้าว การปรับปรุงดิน และน้ำ การศึกษาการปลูกป่า และพืชสมุนไพร การปลูกแฝก โรงสี และเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยเรื่องพลังงาน และโครงการ  อื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้สมาชิก อ.ส.ค.เชียงราย นำไปแนะนำผู้ถูกคุมประพฤติ เพราะปลูกการเกษตรเพื่อสามารถเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น