X

โรงเรียนศาสตร์พระราชา รับกระบือ 3 ตัว ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้งานอาชีพนักเรียน

เขียงราย-โรงเรียนศาสตร์พระราชา รับกระบือ 3 ตัว ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้งานอาชีพนักเรียน และสืบสานต่อยอด โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดเผยว่า พระอธิการสุภาพ ปสสโร เจ้าอาวาสวัดดอยศรีแก้ว ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน นายสมจิตร อบอุ่น ผู้ใหญ่บ้านดอยศรีแก้ว และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้มอบกระบือเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 2 ตัว ให้กับโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 ฯ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้งานอาชีพ และขยายผลสู่โครงการธนาคารกระบือสำหรับให้นักเรียนนำไปเลี้ยงต่อในชุมชน

ดร.กัมพล เผยต่อว่าโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสานรักษา ต่อยอด โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นโครงการหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน มีอาชีพทำนาและทำไร่ ที่สำคัญของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ คือ เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มี โค-กระบือไว้ใช้แรงงานในการ ไถนา-ไร่ เป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในการทำนาและไร่ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนกับระบบเกษตรอินทรีย์และเกื้อหนุนกิจกรรมในไร่นา เพราะมูลโค-กระบือ เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตเกษตรอินทรีย์ ทำให้ชาวนาเกิดการพึ่งพาตนเองได้ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน โค-กระบือยังเป็นหลักประกันความเสี่ยงของครอบครัวชาวนาไทย เป็นแหล่งรายได้ เป็นการออมเงินเป็นทรัพย์สินที่เปรียบเสมือนธนาคารประจำหมู่บ้าน ชาวนาสามารถใช้แรงงานในครอบครัวและพืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่นในการเลี้ยงดู

ดร.กัมพล เผยต่ออีกว่า กระบือทั้ง 3 ตัว เป็นกระบือ ที่มีคนไถ่ชีวิตมามอบให้ทางวัด แต่ทางวัด ประสบปัญหา เรื่องคนเลี้ยง และหญ้าที่จะใช้เลี้ยง จึงนำมา มอบต่อให้ทางโรงเรียนศาสตร์พระราชาวิทยาเขตกู่เต้า ซึ่งโรงเรียนมีโครงการธนาคารกระบือที่จะสืบสานรักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่นักเรียนและชุมชนต่อไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้งานอาชีพ และขยายผลสู่โครงการธนาคารกระบือสำหรับให้นักเรียนนำไปเลี้ยงต่อในชุมชน สนองปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881