X

หลายภาคส่วนรุก “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน”

ชียงราย-การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอเชียงแสน 

เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 17 พ.ค. 62 ที่โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอเชียงแสน มีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน นางสาวมัณฑนา สินนะ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูล จ.เชียงราย นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ (BOI) นางเกศสุดา สังขกร รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ฝ่ายการค้าชายแดน คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ อำเภอเชียงแสน (กรอ.) ข้าราชการ และภาคประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากนายประสงค์ กล่าวว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน โดยกำหนดให้เป็น PORT CITY และประกาศมาตั้งแต่ปี 2558 ตนเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อ 5-6 เดือน ทราบว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจเชียงแสน ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้พบว่าปัญหาที่ดินที่ไม่สามารถหาได้ และผังเมืองเชียงแสน ที่ประกาศออกมาแล้ว ก็เป็นอุปสรรคอย่างมาก ซึ่งบางพื้นที่จะก่อสร้างอาคารความสูงได้ไม่เกิน 12 เมตร ทำให้นักลงทุนไม่กล้าลงทุน ขณะนี้ตนได้พยายามนำเรื่องนี้เสนอเป็นปัญหาให้กับทางจังหวัดเชียงรายได้รับทราบ ต่อมาทางโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งมาว่า หากจะมีการก่อสร้างให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นๆนั้น ออกเทศบัญญัติให้ดำเนินการสามารถก่อสร้างอาคารได้สูงมากกว่า 12 เมตร แต่ในมุมมองของนักลงทุนไม่กล้าลงทุน เพราะว่าพระราชบัญญัติควบคุมการกำหนดการความสูงของอาคาร ไม่ได้รับการแก้ไข แต่จะไปให้ท้องถิ่นออกเป็นเทศบัญญัติแก้ไขปัญหาหาแทน ซึ่งกฎหมายจะขัดกันนางสาวกนกพร ได้กล่าวถึงสิทธิประโยชน์ในการขอรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษว่า จะเกิดประโยชน์กับนักลงทุนมาก โดย 14 กลุ่มเป้าหมายในเขตพัฒนาฯ อย่างเช่นด้านเกษตร การผลิตเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์พลาสติก การท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งทางศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ หรือ บีโอไอ พร้อมสนับสนุนที่จะให้ข้อมูลในสิทธิประโยชน์กับนักลงทุนที่มาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้สิทธิประโยชน์ในด้านภาษีต่างๆหลายอย่าง จึงอยากให้นักลงทุนสะท้อนปัญหาทีเป็นอุปสรรค ที่อยากให้บีโอไอส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องใด บีโอไอ พร้อมให้ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนในการเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศมากที่สุดนางเกศสุดา กล่าวว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน ที่ไม่เห็นเป็นรูปธรรม เพราะที่ดินมีราคาสูง ซื้อแล้วจะลงทุนอะไร ในฐานะที่ตนเป็นผู้ประกอบการด้าน โลจิสติกส์ ไปยังปร ะเทศจีน แต่ติดขัดกฎระเบียบข้อบังคับหลายอย่างในการส่งสินค้าลงที่ท่าเรือเชียงแสน 2 เพราะทางท่าเรือนำกฎระเบียบที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพฯ หรือท่าเรือแหลมฉบังมาใช้ที่ท่าเรือเชียงแสน ซึ่งบริบทของพื้นต่างกัน อย่างเช่นการขนส่งทางตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นเนื้อสัตว์และอาหารแช่แข็ง และค่ายกตู้ลงเรือค่าใช้จ่ายสูงละเกือบ 2 หมื่นบาท สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมากในการขนส่งสินค้าออกทางแม่น้ำโขง ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องเข้ามาหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง ปัจจุบันมีเพียงผู้ประกอบการรายเดียว สามารถขนส่งสินค้าทางตู้คอนเทนเนอร์ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องขณะที่นายตฤน นิลประเสริฐ เจ้าของโครงการ ตฤนนครา โกลเด้นไทรแองเกิ้ล อ.เชียงแสน กล่าวว่า ที่ตนมาลงทุนในพื้นที่กว่า 3พันไร่ ในอำเภอเชียงแสน ที่มีนักลงทุนชาวต่างชาติหลายประเทศสนใจ ได้เดินทางมาดูโครงการของตน แต่ตอนนี้ตนติดในเรื่องของผังเมือง และได้ติดต่อเพื่อแก้ไขเรื่องผังเมืองเชียงแสนไปยังรัฐบาลแล้ว แต่ตนก็จะเดินหน้าโครงการอย่างเต็มที่ ขณะที่พื้นที่แนวริมแม่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก สามารถที่ก่อสร้างอาคารได้สูงเป็นสิบๆชั้น แต่ที่บริเวณสวน ที่ทำไร่ ไม่ไปเบียดบังอะไรกับสร้างอาคารสูงได้เพียง 12 เมตร แต่ตอนนี้ตนได้เดินเรื่องผังเมือง ควบคู่ไปกับทำความเข้าใจกับท้องถิ่นเพื่อสร้างงานในพื้นที่ให้กับลูกหลานคนเชียงแสน ส่วนในเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ในอนาคตจังหวัดเชียงรายจะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเดินทางมามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ตนยังเน้นให้โครงการของตนให้ตรงกับสโลแกนที่ว่าเชียงแสน “สุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881