X

ราชภัฏเชียงรายจัด พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เชียงราย-ม.ราชภัฏเชียงราย จัด“ใบโพธิเงิน-โพธิทอง”จารึกถวายฯราชสดุดีฯพร้อมจิตอาสาฯร่วม “พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”ฯ อีก 4 กิจกรรมต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ช.) วันที่ 10 พ.ค. (62) เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการดี มร.ช. เป็นประธาน “พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯ โดยนำคณะผู้บริหารทุกระดับ ทั้ง 13 คณะ/สำนัก/วิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร สวมเสื้อสีเหลือง และผู้นำนักศึกษา-ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธีฯ รวมทั้ง กลุ่มอาสาสมัคร“จิตอาสา เราทำดีด้วยใจ” ของ มร.ช. จำนวน 60 คนแต่งกายในเครื่องแบบ ร่วมพิธีมหามงคลในครั้งนี้ด้วยรวมทั้งหมดกว่า 1,000  คน  ซึ่งบนเวทีหอประชุมฯได้ตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกลาง  , ด้านซ้ายประดับธงชาติไทย, พร้อมตราสัญลักษณ์บรมราชาภิเษกฯ  ด้านซ้ายเป็นธงตราสัญลักษณ์บรมราชาภิเษกฯ และ พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง  ที่ผ่านมา ที่ทรงมีพระราชดำรัสว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”  ทั้งนี้คณะผู้บริหารระดับต่างๆของ มร.ช. ได้วางพานพุ่มถวายเพื่อเป็นเครื่องราชสักการะรวมทั้งการลงนามถวายพระพรชัยมงคลของผู้บริหารต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯบนเวทีด้วยเวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ศรชัย ได้อ่านคำประกาศราชสุดีเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งคำถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพระพรชัยอันสูงส่งที่มีคำราชาศัพท์ที่เป็นสาระสื่อถึงความหมายที่เป็นมหามงคลและสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่ง   จบแล้วผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเสร็จพิธี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเดียวกัน หลังจากนั้นอธิการบดีฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯที่ด้านหลังหอประชุมฯที่สื่อให้เห็นถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯและพระราชกรณียกิจที่ทรงเกี่ยวข้องกับ “มหาวิทยาลัยราชภัฏและราชภัฏเชียงราย” ซึ่งจัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรฯ (สปชส.มร.ช.) ต่อจากนั้นอธิการบดีฯผู้บริหารและผู้ร่วมงานได้ถวายพระพรชัยมงคลอีกครั้ง ด้วยการจารึกคำว่า “ทรงพระเจริญ” และชื่อตนเองลงบนแผ่น “ใบโพธิเงินโพธิทอง” ที่จัดมาร่วมพิธีโดย ผศ.ดร.สมหวัง  อินทร์ไชย ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ช.และทีมงาน แล้วนำไปแขวนใต้ร่มขนาดใหญ่แบบล้านนา หน้าบริเวณจัดนิทรรศการเพื่อเป็นสิริมงคล โดย “ใบโพธิเงินโพธิทอง” เหล่านี้หลังเสร็จพิธีฯแล้วจะถูกส่งไปยังสำนักพระราชวังเพื่อไปทำประโยชน์ต่อไปและในเวลาต่อมาอธิการบดีฯยังได้ให้โอวาทแก่ “ กลุ่มจิตอาสาฯ” ก่อนออกไปทำงานบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆในมหาวิทยาลัย กว่า 10 แห่ง เพื่อถวายเป็นราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯในวันนี้ด้วยผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีฯตัวแทนอธิการฯฐานะประธานการเตรียมจัดพิธีฯครั้งนี้  อธิบายว่า  กิจกรรมเพื่อ “พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ” นี้ มร.ช.ได้จัดกิจกรรม 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การจัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯและลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ที่สำนักงานอธิการบดี  2. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่หอประชุมกาสะลองคำ มร.ช. ซึ่งจะติดตั้งไว้จนถึงวันที่ 28 ก.ค. ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ รัชกาล ที่ 10 ด้วย  3.การจะจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯในวันนี้ (10 พ.ค.) ที่หอประชุมฯ และ 4. กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัคร“จิตอาสา เราทำดีด้วยใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสนี้ด้วย  และในวันที่ 22 พ.ค. เดือนเดียวกันนี้ น.ส.ปราณี ทาสีลา ผอ.กองบริหารงานบุคคล มร.ช. ก็จะจัดกิจกรรมใหญ่ให้ความรู้เรื่อง “สถาบันของพระมหากษัตริย์ไทย” แก่บุคลากรของมร.ชร. โดยวิทยากรพิเศษ เพื่อความจงรักภักดีฯรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วย จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญนี้โดยทั่วกัน ผศ.ดร.วรินทรีย์ กล่าว

ข่าวโดย : สุรพล เวียงนนท์  สำนักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881