สถิติการเกิดอุบัติเหตุเชียงรายตลอดทั้งปีลดน้อยลง 

เชียงราย-คณะทำงานติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย นำโดยนายสุรพงษ์ มาลาวิลาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย เดินทางพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอ

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 7 พ.ค.62 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ภารกิจครั้งนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ให้ความสำคัญและเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนมาโดยตลอด เพื่อให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุตลอดทั้งปีลดน้อยลง โดยได้มอบหมายให้ทางสำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเชียงราย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกติดตามผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

สำหรับการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงราย บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ จังหวัดเชียงรายจึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ เพื่อให้รับทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรค พร้อมกับการให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ รวมถึงการรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะของพื้นที่เพื่อนำเสนอศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายได้รับทราบ และร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไขต่อไป

ปัจจุบัน อำเภอดอยหลวงยังมีจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่อีกหลายจุด อาทิ เช่น โค้งบ้านดอย ม.3 ต.โชคชัย  โค้งทางแยกครูจูหลิน-บ้านดงมหาวัน  แยกบ้านซ้อ ต.ปงน้อย แยกแม่เลียบแม่บง ต.โชคชัย โค้งหนองหญ้าไซ ต.โชคชัย โค้งบ้านใหม่หน้าโรงเรียน ต.หนองป่าก่อ ซึ่งจะต้องวางมาตรการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น