สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระกรุณาโปรดเกล้า ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยจำนวน 348 ราย

เชียงราย-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวาตภัยในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย 

24 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวาตภัยในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย รวม 348 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดทั้งประชาชนร่วมกันให้การต้อนรับโดยองคมนตรีผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้น ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับและกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จากนั้น องคมนตรีผู้เชิญสิ่งของพระราชทานกล่าวถึงวัตถุประสงค์และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ต่อจากนั้น องคมนตรีผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้แทนจังหวัดเชียงราย นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หลังจากนั้น องคมนตรีผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบสิ่งพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัยจำนวน 348 ราย ตามลำดับโดยการนี้ องคมนตรีผู้เชิญสิ่งของพระราชทานได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยอันสืบเนื่องจากในระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้รับอิทธิพลของความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด และมีฝนฟ้าคะนอง รวมถึงมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วย ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัยสรุปได้ว่า สร้างความเสียหายจำนวน 11 ตำบล รวม 46 หมู่บ้าน ใน 5 อำเภอ ได่แก่ อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น อำเภอเทิง อำเภอแม่สาย และอำเภอพญาเม็งราย มีบ้านเรือนเสียหายจำนวน 555 หลังคาเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,862 คนใน 935 ครอบครัว หลังสถานการณ์ยุติลง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับอำเภอ จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนและสิ่งที่เสียหายให้กลับมามีสภาพเดิม เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรมิให้ได้รับความเดือดร้อนและคลายความเครียดวิตกกังวลหลังเกิดเหตุวาตภัยในครั้งนี้พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารกล่อง พร้อมเครื่องดื่มแก่ราษฎรที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานในโอกาสนี้ด้วย จากนั้น องคมนตรีผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน และคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจน 2 ครัวเรือน ได้แก่ บ้านของนายวิเชียร สลักถ้วนถี่ อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 90 ม.8 บ.พระเนตร ต.ต้า อ.ขุนตาล สมาชิกในครอบครัว 3 คน มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และเยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัยรายที่ 2 เป็นบ้านของนางสาวป่วน หล้าธิ อายุ 68 ปี สถานภาพหย่าร้าง มีสมาชิก 3 คน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น