X

เลือกตั้ง 62 ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้ลงสมัคร ส.ส.เขตเชียงราย

เชียงราย-คำขวัญเลือกตั้ง “มือที่สะอาดต้องกากบาทเลือกคนดี”  “ทุกเสียงคือพลังยับยั้งสิ่งผิด ใช้เสียงใช้สิทธิ์สุจริตเที่ยงธรรม”   “คนดีไม่ซื้อสิทธิ์  คนสุจริตไม่ขายเสียง”

22 มีนาคม 2562 ขอเชิญชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2562 ใกล้ถึงโค้งสุดท้ายของการออกมาใช้สิทธิลงทะเบียนเลือกตั้ง เลือกคนดีขึ้นมาบริหารประเทศ อย่าซื้อสิทธิขายเสียง  วันที่ 24 มีนาคม 2562 เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ สามารถไปลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เช่นบัตรประชาชน ใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือถ้าได้สัญชาติไทยมาโดยการแปลงสัญชาติก็ต้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์  แต่กฎหมายก็กำหนดบุคคลบางประเภทไว้ว่าเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้แก่ 1. บุคคลที่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้ว หรือไม่ 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

“ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เชียงรายทั้งหมด 7 เขต แต่ละเขตที่ท่านอาศัยอยู่”

เขต1. อำเภอเมืองเชียงราย ยกเว้น ต.ห้วยสัก ต.ท่าสาย ต.สันทราย ต.ดอยลาน ต.ป่าอ้อดอนชัย

 

เขต 2. อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย อ.แม่ลาว

 

เขต 3. อ.พาน อ.เมืองเชียงราย (เฉพาะ) ต.ห้วยสัก ต.สันทราย ต.ดอยลาน ด.ป่าอ้อดอนชัย

 

เขต 4. อ.เภอเทิง อ.ป่าแดด อ.เวียงชัย อ.เชียงรุ้ง

 

เขต 5. อ.เชียงของ อ.พญาเม็งราย อ.ขุนตาล อ.เวียงแก่น อ.เชียงแสน (เฉพาะ) ต.แม่เงิน

 

เขต 6. อ.แม่สาย อ.ดอยหลวง อ.เชียงแสน (ยกเว้น ต.แม่เงิน)

 

เขต 7. อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง

ข้อมูลโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881