วันช้างไทย เชียงรายจัดขันโตกผลไม้ขนาดใหญ่ให้ช้างกิน

เชียงราย-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านรวมมิตรจัดโต๊ะขันโตกผลไม้ขนาดใหญ่ เลี้ยงช้างจำนวนมากในงานวันช้างไทย

ช้างเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเหตุผลให้มีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญ มีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น เพื่อให้ประชาชนคนไทย รักช้าง หวงแหนช้าง ช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างไทยมากขึ้น คณะอนุกรรมการฯ จึงมีการพิจารณาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่พระนเรศวรฯ ทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือ พระมหาอุปราชา  แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว และเห็นว่าวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี คณะกรรมการมีมติคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ ให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของแดนสยาม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 พฤษภาคม 2541 ประกาศให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันช้างไทย”  และในวันเดียวกันที่ 13 มีนาคม 2562 ชุมชนบ้านรวมมิตร ต.แม่ยาว จ.เชียงราย ซึ้งหมู่บ้านดังกล่าวมีความผูกพันกับช้างเป็นอย่างมาก โดยทางชุมชนนำช้างมาใช้บริการนักท่องเที่ยวแบบทัวร์ขี่เที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยงภายในชุมชน และชาวชุมชนบ้านรวมมิตรจึงให้ความสำคัญกับวันช้างไทย จึงได้จัดงานวันช้างไทยขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณช้างที่มีประโยชน์ ต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนบ้านรวมมิตร ได้นำช้างรับนักท่องเที่ยว เที่ยวชมในชุมชนกระเหรี่ยงรวมมิตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน และภายในงานวันช้างไทยคนในชุมชนพร้อมใจกันแต่งกายชุดกระเหรี่ยง และจัดขันโตกผลไม้ให้กับช้างทุกเชือกได้กิน มีคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ต่างนำผลไม้มาเลี้ยงช้างอย่างไม่ขาดสาย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น