X

กกต.ประจำจังหวัดเชียงราย แถลงความพร้อมการเลือก สว. มีขั้นตอนกระบวนการเลือกจากระดับอำเภอถึงระดับจังหวัด

จังหวัดเชียงราย พร้อมจัดการเลือก สว. จะมีด้วยกัน 2 รอบ ในทุกระดับทั้งในระดับ อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ จากกลุ่มอาชีพ 20 กลุ่ม ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้สนใจสมัครรับเลือกฯ ในวันที่ 16 พ.ค. 67 นี้ ที่ศูนย์เลือกตั้งแต่ละอำเภอ สำหรับอำเภอเมือง ใช้ห้องประชุมอาคารคชสาร สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ (14 พฤษภาคม 2567) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ ปลัดจังหวัด นายอาคม สุขพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กกต.เชียงราย และ คณะกรรมการระดับจังหวัด นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย หัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเป็นคณะทำงาน กกต.ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 (สว.) ที่ห้องประชุมเวียงชัยนารายณ์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ศูนย์ราชการ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ทั้งนี้ นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย พร้อมด้วยสื่อมวลชนจังหวัดเชียงรายทุกแขนงร่วมรับฟังในการแถลงข่าวการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของจังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้
ในการนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การเลือก สว. ในครั้งนี้เป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครในระดับผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และมีการเลือก สว. ตั้งแต่ระดับ อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งรายละเอียดอื่นๆ ต้องศึกษาอย่างละเอียดเพราะถือว่าเป็นสิ่งใหม่ของประเทศไทย ก่อนการรับสมัคร สว. จะเริ่มขึ้น และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือก สว. ว่า ถึงแม้ประชาชนจะไม่มีสิทธิเลือก สว. แต่สามารถเป็นหูเป็นตาเพื่อให้การเลือก สว. ในครั้งนี้ มีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้คนที่ดีมีความรู้ความสามารถซึ่งจะไปทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย ที่จะมาบังคับใช้กับประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน และในหลายๆ เรื่อง องค์กรอิสระนับวันยิ่งมีบทบาทมากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงหากผู้ได้รับเลือก เข้าไปทำหน้าที่
ด้าน นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การเลือก สว. ในครั้งนี้เป็นการเลือกแบบทั่วไป ตามกฎหมายกำหนดซึ่งการเลือกมีการเลือก 3 ระดับ คือ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และ ระดับประเทศ โดยการสมัครจะมีการรับสมัครในวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยจังหวัดเชียงรายมี 18 อำเภอ และขณะนี้มีผู้ที่สนใจสมัครรับเลือก สว. ไปขอรับเอกสารแล้วรวม 108 ราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10-14 พ.ค. 2567 และหลังจากนี้จะมีการประชุมผู้สนใจสมัครรับเลือกฯ ในวันที่ 16 พ.ค. นี้ ศูนย์เลือกตั้งแต่ละอำเภอ สำหรับอำเภอเมือง เชียงรายจะใช้ห้องประชุมอาคารคชสาร ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย และเชื่อว่าจะมีผู้ที่สนใจสมัครมารับฟังกว่า 200 คน
ทั้งนี้ในการเลือก สว. จะมีด้วยกัน 2 รอบ ในทุกระดับทั้งในระดับ อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครรับเลือก สว. ที่มาจากกลุ่มอาชีพ 20 กลุ่ม ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้สมัครรับเลือก สว. จะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสมัคร รวมทั้งการได้มาซึ่งคะแนน อีกด้วย
ส่วนการสมัครรับเลือก สว. จะเสียค่าสมัครคนละ 2,500 บาท โดยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ในวันสมัคร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เกิดในอำเภอที่สมัคร มีชื่อหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก ทำงานหรือเคยทำงานในอำเภอที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี การศึกษา
ผู้สมัครรับเลือก สว. ไม่สามารถหาเสียงได้ แต่สามารถแนะนำตัวตามแบบข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัคร โดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 กำหนด ให้มีข้อความและข้อมูลดังนี้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร ประวัติการทำงาน หรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร ไม่เกิน 5 บรรทัด ทั้งนี้ผู้สมัครอาจแนะนำตัวได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ กกต. กำหนด

ข่าวโดย : จันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881