X

(ชมคลิป) เทศบาลนครเชียงราย จับมือ 8 เครือข่ายเหนือบน คัดเลือกนักเรียน เยาวชน รับรางวัล “เพชรล้านนา”

เทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมมือกับ มร.เชียงราย มร.เชียงใหม่ มร.ลำปาง พร้อมด้วยเทศมนตรีเมืองลำพูน เทศมนตรีเมืองพะเยา เทศมนตรีเมืองน่าน เทศบาลเมืองแพร่ และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คัดเลือกนักเรียน เยาวชนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกว่า 272 คนรับทุนฯโครงการ “เพชรล้านนา 2566”

วันนี้ (30 พ.ย. 66) เวลา 09.30 น. ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ “เพชรล้านนา ประจำปี 2566” โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เทศบาลเมืองแพร่ และผู้แทนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รวมถึงผู้แทนหน่วยงานจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนต่อยอดโครงการ “เพชรล้านนา ประจำปี 2566”
ด้าน พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่า ได้มีการคัดเลือกนักเรียน/เยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นคนดี คนเก่ง มีความสามารถในแต่ละกลุ่มสาระวิชาของแต่ละระดับชั้น และเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับรางวัลทุนการศึกษา “เพชรล้านนา” โดยให้มีการคัดเลือกเป็นประจำทุกปี ซึ่งโครงการนี้ได้มีการดำเนินการมาแล้ว จำนวน 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ในระยะเริ่มต้นนี้ได้ดำเนินการเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายในครั้งแรก
พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ยังกล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีและสามารถส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ของชาติในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันและเป็นขวัญกําลังใจในการศึกษาเรียนรู้ การใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนการปฏิบัติต้นแบบที่ดีของสังคม โครงการเพชรล้านนาเราก็ขยายออกไปจากจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดแรก ปีที่ 2 ก็เพิ่มจังหวัดพะเยา และในปีที่ 3 คือ จังหวัดน่าน และขาดหายไปเนื่องจากภาวะโควิด ปีนี้เป็นครั้งที่ 4 ก็ได้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและได้มีการขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน เพื่อคัดเลือกเยาวชน นักเรียน ที่มีความรู้ความสารถรับรางวัลเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียน เยาวชน ที่จะได้รับการคัดเลือก จำนวน 272 รางวัล” ครูบาอริยชาติ กล่าว

ในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน เยาวชนจึงได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเยาวชนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และในแต่ละดับชั้น ทั้งเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 8 จังหวัด โดยมีคณะทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการ รวมทั้งได้หน่วยงานเครือข่ายในการสนับสนุนและให้ความสะดวกในการจัดเป็นศูนย์สอบจำนวน 8 ศูนย์สอบ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เทศมนตรีเมืองลำพูน เทศมนตรีเมืองพะเยา เทศมนตรีเมืองน่าน เทศบาลเมืองแพร่ และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อทำการคัดเลือกนักเรียน เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลทุนการศึกษา “เพชรล้านนา” ต่อไป

ข่าวโดย : จันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881