X

มร.ชร.จับมือ 3 องค์กรรัฐ-เอกชนอบรมการทำอาหาร “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” ในภาวะวิกฤติ

เชียงราย-มร.ชร. จับมือ 3 องค์กรรัฐ-เอกชนอบรมส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” ในภาวะวิกฤติ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผู้ประกอบการอาหาร อาหารท้องถิ่นร่วมสมัย : อาหารเลอค่านครเชียงราย สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” ในภาวะวิกฤติ ให้กับผู้ประกอบการอาหารจังหวัดเชียงราย อาหารท้องถิ่นร่วมสมัย : อาหารเลอค่านครเชียงราย จำนวน 30 คน โดยมี ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มร.ชร. กล่าวรายงาน รศ.มาลี หมวกกุล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มร.ชร. กล่าวต้อนรับ ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย) ผู้จัดการโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัย ในภาวะวิกฤติ ฯ กล่าวที่มา พร้อมกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รศ.มาลี หมวกกุล กล่าวว่าซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สมาคมการค้าธุรกิจอาหาร และสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดเชียงราย เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผู้ประกอบการอาหารจังหวัดเชียงราย อาหารท้องถิ่นร่วมสมัย : อาหารเลอค่านครเชียงราย และ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้ประกอบการอาหารจังหวัดเชียงราย ตลอดจนการยกระดับคุณค่าอาหารไทยต่อผู้บริโภค นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
โดยได้เชิญอาจารย์พิทักษ์ ศุภนันทการ นักวิชาการอิสระบรรยาย เรื่อง คุณค่าของอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพสู่สากล และ การออกแบบภาพลักษณ์ของอาหาร และยังมีการสาธิตการสร้างสรรค์อาหารให้เลอค่า พร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติการสร้างสรรค์อาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ วิทยากรโดย ผศ.กนกวรรณ ปลาศิลา และทีมบุคลากรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มร.ชร.” รศ.มาลี กล่าว

ข่าวโดย :  จันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881