X

คึกคักประเพณีโล้ชิงช้า เด็กนักเรียนแต่งกายชุดชนเผ่าอาข่าสวยงามอลังการ

เชียงราย-ช่วงนี้ชาวเขาเผ่าอาข่า จะมีประเพณีโล้ชิงช้า จะมีจัดทุกที่ ซึ่งทางโรงเรียนดอยแสนใน (ต.ช.ด.อนุสรณ์) เป็นอีกแห่ง ที่อยากให้เด็กนักเรียนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าอาข่า ให้สืบทอด

วันที่ 7 ก.ย.2566 ที่ โรงเรียนดอยแสนใน (ต.ช.ด.อนุสรณ์) บ้านแสนใจพัฒนา ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งสวนใหญ่เด็กนักเรียนจะเป็นเผ่าอาข่า และมีหมู่บ้านลายล้อมด้วยชนเผ่าอาข่า ซึ่งทางโรงเรียน ได้เล็งเห็นวัฒนธรรมของชนเผาอาข่า จึงได้มีการจัดสืบสานประเพณีโล้ชิงช้า ที่มีการจัดขึ้นทุกปี และปีนี้เป็นครั้งที่ 11 เพื่อให้เด็กนักเรียนหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของตนเองให้สืบทอดซึ่งภายในงาน มีการนำอาหารเอาอาหารชนเผ่าอาข่าที่ทำการมาดังเดิมมาให้ได้ชม และการตำข้าวบุก ที่คนพื้นราบจะหาชมได้ยาก นอกจากชนเผ่าอาข่าจะมีการจัดประเพณี มีการออกบูธ แสดงเสื้อผ้าอาข่า และการละเล่นโล้ชิงช้า อีกทั้ง ยังมีการแสดงความน่ารักของเด็กนักเรียนชนเผา การเต้นบ่ฉ่องตุ๊ หรือการเต้นกระทุ้งไม้ไผ่ ที่มีความพร้อมเพียงกัน ซึ่งเป็นที่หน้าตื่นตา สำหรับเครื่องแต่งกายชนเผาอาข่า ที่มีนักเรียนชนเผ่า ได้แต่งกายมาร่วมกิจกรรมพร้อมกันอย่างสวยงาม  ซึ่งในตัวของนักเรียนเอง ก็ตื่นเต้นที่ได้แต่งกายชนเผาพร้อมกันจำนวนมาก  ซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมจัดกิจกรรมโล่จิงช้า กลับสี่หมู่บ้านในพื้นที่  ซึ่งการจัดกิจกรรมโลชิงช้าครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 วัตถุประสงค์ในการจัดรชิงช้าครั้งนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งได้มีกิจกรรมฝึกทำอาหารชนเผ่าอาข่า และเย็บปักเสื้อผ้าอาข่าด้านนาย ภานุวัฒน์ นะที ผอ โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) กล่าวว่า กิจกรรมโล้ชิงช้าครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือทางหมู่บ้านต่างๆ บริเวณใกล้โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเผ่าอาข่า ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดงานครั้งนี้ และยังมีอีกหลายโรงเรียนที่มาเข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าอาข่าไปพร้อมๆ กัน  ซึ่งก่อนจะเริ่มพิธีโล้ชิงช้า และการแสดงของเด็กนักเรียนชนเผ่าอาข่านั้น จะต้องให้ทางผู้อาวุโส หรือผู้นำชนเผ่าอาข่า ประกอบพิธีโล่ชิงช้าเปิดงานก่อน ทางผู้อาวุโสจะนำใบไม้ไปไว้ที่เชือกโล้ชิงช้า โล้ชิงช้าไป 3 รอบ พร้อมร้องเพลงอาข่า ถือว่าเปิดงานโล้ชิงช้า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ร่วมไปถึงเด็กนักเรียน ต่างมีความสุขในการละเล่น พิธีโล้ชิงช้าในครั้งนี้

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881