แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ หรือ ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ”มีเฮ”

รัฐบาลเห็นถึงความจำเป็นในการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว ราว 900,000 คน ที่กำลังดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแต่ยังไม่แล้วเสร็จ และแรงงานที่ไม่มีเอกสารใด ๆ ให้ได้ขึ้นทะเบียนประวัติ จัดทำฐานข้อมูล และพิสูจน์สัญชาติให้เรียบร้อย จึงได้ขยายเวลาดำเนินการออกไปอีก 6 เดือน จาก 31 ธ.ค. 60 ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61

โดยแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติกว่า 900,000 คน ต้องไปขึ้นทะเบียนประวัติจัดทำฐานข้อมูล ณ ศูนย์ OSS ในพื้นที่ที่แรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ภายใน 31 มี.ค. 61 และไปพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 61ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารใด ๆ ให้นายจ้างพาไปขึ้นทะเบียนประวัติและจัดทำฐานข้อมูลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ รมว.แรงงานกำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด จากนั้นให้พิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 61 เช่นกัน ติดต่อสอบถามข้อมูลกรมแรงงานในจังหวัดที่ท่านอยู่

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น