X

สนง.สหกรณ์ จ.เชียงรายตัวกลางซื้อขายข้าวกว่า 2 แสนตัน

เชียงราย-สนง.สหกรณ์ จ.เชียงรายตัวกลางซื้อขายข้าวกว่า 2 แสนตัน

วันที่ 28 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จํากัด นายอาคม  โยริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ในการเป็นตัวกลางลงนามซื้อขายข้าวเปลือกนาปีการผลิต ปี2565/2566  ระหว่างสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงราย มี นายอานนท์ วงษารัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรายจำกัด เป็นตัวแทน กับ บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด โดยนายศิริพงษ์ วรอภิญญาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด

นายอาคม  โยริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า การรับซื้อข่าวเปลือกนาปีเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์และของจังหวัดเชียงรายอยู่แล้วในการให้สหกรณ์การเกษตรเข้ามามีบทบาทในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดโดยเฉพาะข้าวเปลือกทั้งนาปีและนาปังซึ่งสหกรณ์ของเราก็มีบทบาทในการรวบรวมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำซึ่งในครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้าวนาปังและนาปีในการทำสัญญากับ บริษัทที่ส่งออกข้าวโดยตรง ซึ่งบริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวยินดีเข้าร่วมโครงการเพื่อรับซื้อผลผลิต มีสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 9 แห่งที่จะทำการรวบรวมข้าวเปลือกของสมาชิกคาดว่าประมาณ 200,000 ตันมาจำหน่ายให้กับบริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด จากจำนวนผลผลิตทั้งจังหวัด 700,000 ตัน ซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะสมาชิกของสหกรณ์  สำหรับสหกรณ์ที่ร่วมทำสัญญาซื้อขายข้าวเลือกในครั้งนี้จำนวน 9 สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จํากัด สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จํากัดสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จํากัด สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จํากัด สหกรณ์ การเกษตรแม่สรวย จํากัด สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จํากัด สหกรณ์การเกษตรหงาว ตับเต่า จํากัด ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   โดยจะเริ่มเปิดรับซื้อผลผลิตข้าวจากเกษตรตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

สําหรับวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สหกรณ์จะได้เพิ่มช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการทําข้อตกลงล่วงหน้า หรือเป็นการทําตลาดนําการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจว่า เมื่อสหกรณ์ ได้ทําการรวบรวมข้าวจากสมาชิกแล้ว จะมีผู้รับซื้อข้าวจากสหกรณ์ ที่แน่นอน ซึ่งระบบสหกรณ์จะเป็นการช่วยขับเคลื่อน และเป็นการสร้างกลไกให้มีการ สร้างอํานาจการต่อรองทั้งการซื้อและการขาย และสร้างความเป็นธรรมด้านราคา การชั่ง น้ำหนัก การตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก ให้กับสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเมื่อสหกรณ์ เปิดตลาดคาดว่าสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปจะได้รับประโยชน์ และเป็นการกระตุ้นเรื่องการตลาดนําการผลิตในฤดูกาลผลิตข้าวในปีการผลิตนี้

นายศิริพงษ์ วรอภิญญาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มีข้าวที่มีคุณภาพทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว กข.6 ที่ผ่านมาทางบริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด เคนำข้าวของจังหวัดเชียงรายไปจำหน่ายให้ลูกค้าและทางลูกค้าก็ชื่นชอบที่จะบริโภคข้าวจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมาก ตนจึงได้ประสานสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงรายเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกของจังหวัดเชียงรายและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย โดยเป้าหมายในการรับซื้อนั้นทางบริษัทจะรับซื้อข้าวเปลือกทั้งหมดจากสหกรณ์ที่ร่วมลงนามกับบริษัทของเราเพราะเราใช้การตลาดนำการผลิต จากนั้นจะรับข้าวเปลือกที่รับซื้อไปสี ก่อนจำหน่ายไปยังประเทศแถบแอฟริกา จีน ยุโรปรวมไปถึงประเทศอิรักที่ทำสัญญาซื้อข้าวไทยผ่านบริษัทของเราเพียงเจ้าเดียว

นายศิริพงษ์ กล่าวอีกว่าขอให้เกษตรกรจังหวัดเชียงรายมั่นใจได้ว่าบริษัทของเรามาเพิ่มความเข้มแข็ง สามารถรับซื้อข้าวของท่านได้ทุกเมล็ด ในราคาที่เป็นธรรม นายอานนท์ วงษารัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงรายจำกัด  กล่าวว่า การที่บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด มาทำสัญญารับซื้อข้าวจากเกษตรกรของสมาชิกในกลุ่มสหกรณ์จะช่วยให้ได้ราคาที่เป็นธรรมและสูงกว่าตามท้องตลาดทั่วไปกิโลกรัมละ 50 สตางค์ ถึง 1 บาท ทำให้สมาชิกมีเงินจากการจำหน่ายข้าวมาชำระหนี้เงินที่กู้ไปจากสหกรณ์ ประการสำคัญเมื่อราคาข้าวดีขึ้นเกษตรกรที่หมดกำลังใจและเลิกการปลูกข้าวไปแล้วจะได้หันกลับมาทำการปลูกข้าวต่อไป…..

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881