X

เจ้าหน้าที่อำเภอแม่สาย ร่วมพิจารณาออกบัตรให้ต่างด้าว “เพื่อแสดงตัวตน”

เชียงราย-เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เข้าร่วมตรวจเอกการพิจารณากลั่นกรองการให้สถานะต่างด้าว ซึ่งมีผู้เข้าเกณฑ์ 32 คน ไม่ผ่าน 7 คน

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ได้มอบหมายให้นายสุทร ซอยรัมย์ ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองต่างด้าวที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เพื่อเตรียมออกบัตรสีชมพู  บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นเอกสารทะเบียนราษฎร อีกประเภทหนึ่งที่นายทะเบียนออกให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเพื่อเป็นหลักฐาน สำหรับใช้แสดงตนเพื่อการการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย และเข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ นายจักรินทร์ ตั้งพิพัฒน์ทรัพย์ ปลัดอำเภองานทะเบียนและบัตร  ราวทั้งตัวแทนฝ่ายเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ตม.เชียงราย ฝ่ายปกครองแม่สาย เข้าร่วมตรวจสอบ เพื่อเข้าที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง ซึ่งการให้สถานะต่างด้าวฯ ครั้งที่ 1/2565ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลองเมืองเชียงราย 750 ปี อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 ซึ่งมีคำร้องเข้าวาระการประชุมทั้งหมดในครั้งนี้ จำนวน 39 คำร้อง ตามที่ได้ยื่นขอโดยที่มติที่ประชุมให้เห็นควรให้ยกเลิกคำร้อง เนื่องจากไม่มาแสดงตัว จำนวน 7 คำร้อง  ซึ่งมีคำร้องที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จำนวน 32 คำร้อง ที่ผ่านการประชุมพิจารณา เห็นควรให้นายอำเภอลงนามและดำเนินการจัดส่ง 32 คำร้อง ให้ปกครองจังหวัดเชียงรายดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881