X

ผู้ตรวจการแผ่นดินชูเชียงรายนำร่องป้องกันความพิการแต่กำเนิด

เชียงราย-เชียงรายเป็นจังหวัด นำร่องลดความพิการของทารกแรกเกิด ข้อมูลทางสาธารณสุขในแต่ละปี จะมีทารกแรกเกิดปีละประมาณ 6 แสนคน ใน 6 แสนคน จะมีทารกประมาณ 2 หมื่นคน เป็นทารกแรกเกิดที่มีความพิการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากทุกปี 

วันที่ 17 มิ.ย. 65 09.00 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานประชุมร่วมกับนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการจังหวัดนำร่องป้องกันความพิการแต่กำเนิดของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดนำร่องลดความพิการของทารกแรกเกิด มีข้อมูลทางด้านสาธารณสุขในแต่ละปี จะมีทารกแรกเกิดปีละประมาณ 6 แสนคน ใน 6 แสนคนจะมีทารกประมาณ 2 หมื่นคน เป็นทารกแรกเกิดที่มีความพิการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากทุกปี สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง ที่นอกเหนือจากกรรมพันธุ์ แล้วคือการที่มารดาขณะตั้งครรภ์และหลังตั้งครรภ์ขาดวิตามินโฟลิคเอซิด วิตามินโฟลิคเอซิในทางการแพทย์ได้ศึกษาพบว่า จะช่วยลดความพิการแต่กำเนิดได้เช่นปาดแหว่งเพดานโหว่ แขนขาลีบ หัวใจอ่อนแรง หรือเป็นดาวน์ซินโดรม เป็นต้น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาฯ กระทรวงแรงงาน สปสช. สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด วิทยาลัยกุมารแพทย์ ได้ศึกษาทำรายงานการป้องกันความพิการแต่กำเนิดไปยังคณะรัฐมนตรีเมื่อ 13 สิงหาคม 2563 ในรายงานมีข้อเสนอ 9 ข้อ ให้รัฐบาลกำหนดเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ให้มีการสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการรณรงค์งบประมาณในด้านป้องกันและให้ความรู้ให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้แต่ละจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีจังหวัดนำร่องเพื่อถอดบทเรียนขยายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ เห็นว่าจังหวัดเชียงรายมีความพร้อมมีความเข้มแข็งในเรื่องนี้ โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดจึงเลือกจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดนำร่องในการป้องกันและลดความพิการของทารกแรกคลอดแต่กำเนิด

ข่าวโดย : นราธิป เนตรคำ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881