X

ลิ้นจี่บินได้ ทอท.เชียงราย – บ.ยูนิเวอร์แซล แอร์คาร์โก สนับสนุนส่งมอบลิ้นจี่เชียงราย – ภูเก็ต

เชียงราย-ทอท.เชียงราย ร่วมกับ สนง.พะเยา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำโครงการ “ลิ้นจี่บินได้” สนับสนุนการกระจายผลผลิตคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ส่งมอบผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพ จำนวน 2,310 กิโลกรัม ไปสู่ผู้บริโภคเครือข่ายสหกรณ์เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เชียงราย – ภูเก็ต ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ อ.แม่สุข จ.พะเยา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย น.ต.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการทำาอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมกับ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา เกษตร พาณิชย์จังหวัดพะเยา และกลุ่มเกตรกร ร่วมกันแถลงข่าว โครงการ “ลิ้นจี่บินได้” ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการกระจายผลผลิตคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค โดยใช้กลไกสหกรณ์เข้าช่วยเหลือค้านการตลาดแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ทั่วประเทศที่ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการตลาดตามน โยบายการส่งเสริมผลไม้ผ่านสถาบันเกษตรกร ในปีพ.ศ. 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้ประชาสัมพันธ์และเสนอขายเพื่อรับจองลิ้นจี่ ล่วงหน้า (Pre order) ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายสหกรณ์ใน จังหวัด และหน่วยงานราชการในพื้นที่ พิจารณาสั่งซื้อผลผลิตลิ้นจี่ ซึ่งเป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่างสหกรณ์ ผู้ผลิตผลไม้กับสหกรณ์ผู้บริโภคในจังหวัดต่าง ๆ เป็นการกระจายผ่านเครือข่ายสหกรณ์ขนาดใหญ่ระดับอำเภอ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์รวมถึงซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ โดยมียอดสั่งซื้อลิ้นจี่จากเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด แบบตะกร้า 3 กิโลกรัม จำนวน 770 ตะกร้า 2,310 กิโลกรัม จัดส่ง ด้วยวิธีการขนส่งทางอากาศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอร์คาร์โก โซลูชั่น จำกัด (UACS)ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง จำนวน 1,000 กิโลกรัม สำหรับผลผลิตส่วนเกินจำนวน 1,310 กิโลกรัม บริษัทฯ คิดค่าขนส่งกิโลกรัมละ 12 บาท รวมเป็นเงินค่าขนส่งจำนวน 15,720.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน เจ็คร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนลิ้นจี่แม่สุก เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ทั้งจำนวน ถือเป็นโอกาส ดีที่เกษตรกรจะได้จัดส่งผลผลิตทางการเกษตรทางอากาศ ที่ใช้ระยะเวลาในการขนส่งระยะสั้น โดยรวม ประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ ทำให้ผลผลิตถึงมือผู้บริโภคได้โดยเร็ว อากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย โดย น.ต.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการทำาอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้สนับสนุนกิจกรรมและช่วยอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

ข่าวโดย : จันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881