X

กิจกรรม Kick off ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รอยต่อ 3 จังหวัด

()

จังหวัดเชียงราย-จัดกิจกรรม Kick off ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด 5 อำเภอ ระหว่างจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเพื่อเตรียมความพร้อม การปฏิบัติงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 11 ก.พ.2565 เวลา 11.30 น.พลตรีประสิษฐิพงศ์  มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับนายวราดิศร  อ่อนนุชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิด กิจกรรม Kick off ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อุทยานแห่งชาติขุนแจ ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด ระหว่างจังหวัดเชียงราย (อำเภอเวียงป่าเป้า)จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอพร้าว) และจังหวัดลำปาง (อำเภอวังเหนือ อำเภอเมืองปาน) ที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม บูรณาการ  การปฏิบัติงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  สนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   รวมถึงเพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมร่วมกันปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลาดตระเวนและจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ไฟป่า เป็นสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่ง  ในการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ส่งผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลดลง  ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศล้วนเกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น  โดยมีสาเหตุมาจากการเก็บหาของป่า ล่าสัตว์  การเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมแล้วลุกลามเข้าไป  ในป่าโดยไม่มีการควบคุม และจากสาเหตุอื่น ๆนอกจากนี้  ยังเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดปัญหาวิกฤตหมอกควัน  โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  ต้องประสบปัญหาเป็นประจำทุกปี  ซึ่งก่อให้เกิดหมอกควันในอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ  ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881