X

ดร.อนวัช ปธ.กรรมการสันติบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมพาสมาชิกเดินหน้า

เชียงราย-สันติบาตสหกรณ์เชียงราย ประชุมพร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปตามวัตถุประสงค์สันติบาตสหกรณ์ใหญ่

วันที่ 8 กุมพาพันธ์ 2565 ดร.อนวัช อุ่นกอง ได้ประธานกรรมการสันติบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งถือได้ว่าเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกสันติบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมราว 40 คน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินกิจกรรมของสันติบาตรสหกรณ์เชียงราย เพื่อให้เป็นการสอดคล้อง กับสันติบาตสหการณ์ใหญ่ และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกจังหวัดเชียงราย และสร้างความเชื่อมั่นตาม หลักการ อุดมการณ์ ความสำคัญในบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสันติบาตสหกรณ์ และการดำเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละแห่ง ทั้งนี้ทางคณะกรรมการสันติบาตสหกรณ์เชียงราย ต้องการให้สมาชิกที่ตกค้าง ให้มาแสดงตนลงนามเข้าร่วมกิจการอย่างชัดเจน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละท้องที่พร้อมร่วมมือขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็นไปอย่างชัดเจน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881