X

ผ.อ.ชลประทานเชียงราย สั่งการเปิดเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านวังเขียว “ได้จริง” ชาวบ้านเฮดีใจ..

เชียงราย-ผ.อ.โครงการชลประทานเชียงราย ชี้แจงสถานีสูบน้ำถ่ายโอนให้กับชุมชน และอ.บ.ต.เป็นผู้ดูแลร่วมกัน แต่ทางชลประทานเชียงราย ยังคอยเป็นพี่เลี้ยง ให้การดูแล

วันที่ 4 ม.ค.2565 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผ.อ.โครงการชลประทานเชียงราย ได้เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดกระแสข่าวในโซเชียล ถึงประเด็นความเดือดร้อน ของชาวบ้านวังเขียว หมู่ที่ 8 ตำบล หนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง ได้ดำเนินการก่อสร้าง โดย กรมชลประทาน แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2562 และได้ทำการโอนส่งมอบ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ อ.ดอยหลวง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมชลประทาน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับช่วงต่อไปดูแล เป็นไปตามข้อตกลงซึ่งที่ผ่านมา มีชาวบ้านได้ยื่นหนังสือถึงชลประทานเชียงราย ขอจัดตั้งสถานีเครื่องสูบน้ำ สูบเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านวังเขียว ทางชลประทานจึงได้ส่ง จนท.ลงพื้นที่สำรวจ และได้ทำข้อตกลงทางชุมชน ร่วม อ.บ.ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง หลังจากติดตั้งเสร็จ ทำการส่งมอบให้ทาง บ้านวังเขียว และ อ.บ.ต.หนองป่าก่อ เป็นผู้ดูแล รวมไปถึงค่าไฟฟ้า ที่ทาง อ.บ.ต.จะเป็นผู้ดูแลให้ชาวบ้าน หลังส่งมอบทางชลประทานเชียงราย จะคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลในเรื่องเทคนิคเครื่องสูบน้ำหลังจากมีกระแสคลาดเคลื่อน เกิดความสับสนของชาวบ้าน นายทวีชัย โค้วตระกูล ผ.อ.โครงการชลประทานเชียงราย ไม่นิ่งนอนใจ จึงได้มีคำสั่ง จนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อม อ.บ.ต. หนองป่าก่อและผู้นำชุมชน ตรวจสอบสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่ง จากการตรวจสอบสามารถใช้งานได้ตามปกติและเผยว่า โดยในช่วงฤดู น้ำหลากมีความจำเป็นต้องลากจูงตัวสถานีสูบน้ำ ขึ้นเก็บไว้ บริเวณริมตลิ่งลำน้ำ เพื่อความปลอดภัยของเครื่องสูบน้ำ ซึ่งเป็นเทคนิคในการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำฯบ้านวังเขียว และจากการสอบถามข้อมูลถึงเรื่องภาระค่าไฟฟ้า ของสถานีสูบน้ำ ซึ่งทาง อ.บ.ต.หนองป่าก่อ ได้ชี้แจงว่าในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ทาง อ.บ.ต.หนองป่าก่อ หลังจากได้รับโอนช่วงต่อชลประทานเชียงราย  ไม่ได้ตั้งงบสนับสนุน ค่ากระแสไฟฟ้าแต่อย่างใด ทำให้กลุ่มเกษตรกรต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า เต็มจำนวน และในงบปี 2565 นี้ ได้ตั้งงบสนับสนุนงบประมาณ ค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียวแล้วและในช่วงบ่าย วันเดียวกันทาง จนท.ได้ทำการเปิดเครื่องสูบน้ำ สามารถสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้ตามปกติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และชาวบ้านได้รับการชี้แจง และเข้าใจ พร้อมขอบคุณหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านนายทวีชัย โค้วตระกูล ผ.อ.โครงการชลประทานเชียงราย ยังกล่าวอีกว่า ในแต่ละปี จะจัดสรรปีงบประมาณ สร้างสถานีเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ได้ปีละ 2 สถานี ตามความเดือดร้อน จึงอยากให้หมู่บ้านที่ได้รับติดตั้งสถานีสูบน้ำ พึงตระหนักใช้ให้น้ำให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่การเกษตร เพื่อผลผลิตที่ดี รายได้ที่ดีสู่ครอบครับ และยังมีอีกหลายโครงการ ที่ทางชลประทานเตรียมขยายโครงการให้พื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้ได้ตลอดปี

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881