X

จังหวัดเชียงรายร่วมกับ ไทยเบฟ…..รวมใจต้านภัยหนาว เติมเต็มรอยยิ้ม สร้างความสุขและความอบอุ่น

จังหวัดเชียงราย-ร่วมกับ ไทยเบฟ…..รวมใจต้านภัยหนาว เติมเต็มรอยยิ้ม สร้างความสุขและความอบอุ่น

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คุณสมชัย สุทธิกุลพานิช ประธานคณะที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบ ผ้าห่มกันหนาวภายใต้ โครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 22 พ.ศ.2564 จำนวน 15,000 ผืน
ไทยเบฟ เป็นองค์กรต้นแบบด้านความยังยืน ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ประโยชน์ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไป ซึ่งโครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ในครั้งนี้ได้มอบผ้าห่ม จำนวน 15,000 ผืน เพื่อแบ่งปันความอบอุ่นและสิ่งดีๆ ให้พี่น้องประชนชาวเชียงรายที่ประสบภัยหนาว นอกจากนี้ยังมี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดร่วมมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา บริษัท โออิชิกรุ๊ปจำกัด(มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ประเทศไทยจำกัด นำขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มมามอบให้ อีกทั้งโรงแรม The Imperial Riverhouse Resort และ Imperial Golden triangle นำอาหาร มามอบให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงราย เพื่อเติมเต็มรอยยิ้ม สร้างความสุขและอบอุ่น
ท้ายนี้ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ได้กล่าวขอบคุณ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าใจถึงความทุกข์ยากและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายที่ต้องประสบกับสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวนี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881