X

กอ.รมน.เชียงราย แจ้งผลสอบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และลงพื้นที่ตรวจแรงงานต่างด้าวตามแคมป์งานก่อสร้าง

เชียงราย-กอ.รมน.จังหวัดเชีนงราย รายงานผลการตรวจสอบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ดอยแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร.

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 เวลา 09.00 พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนฯ บูรณาการ ประสานงานร่วมกับ ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน., หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร), สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย),สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย), ฝ่ายปกครอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้, เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เชียงราย, เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส., และกำนัน ต.แม่สลอกนอก อ.แม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมประชุมหารือ และลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี ประชาชนร้องเรียนการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ดอยแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. ซึ่งเป็นพื้นที่แปลงปลูกป่าเดิมของกองบัญชาการกองทัพไทย และอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) โดยมี พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธานประชุมหารือ ณ ที่ทำการกำนัน ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวงฯ 1.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ดอยแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. ผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายสามารถทำการตรวจพบ และตรวจยึดพื้นที่ได้จำนวน 5 แปลง  1.2.1 แปลงที่ 1 บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริเวณกัด  คำนวณได้พื้นที่บุกรุก จำนวน 2 ไร่ 0 งาน 06 ตารางวา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย มีการถางไม้พื้นล่างและตัดไม้ บางส่วนมีการปลูกข้าวโพด ในขณะทำการตรวจสอบไม่พบผู้ใดในพื้นที่ถูกบุกรุก

1.2.2 แปลงที่ 2 บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  คำนวณได้พื้นที่บุกรุก จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย มีการปลูกกาแฟ อายุประมาณ 2 ปี ไม่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ ไม่พบสิ่งปลูกสร้าง ในขณะทำการตรวจสอบไม่พบผู้ใดในพื้นที่ถูกบุกรุก

1.2.3 แปลงที่ 3 บ้านแม่เต๋อ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  คำนวณได้พื้นที่บุกรุก จำนวน 22 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย มีการปลูกกาแฟและชา มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นประปราย พบสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว 1 หลัง อยู่ริมห้วย ในขณะทำการตรวจสอบไม่พบผู้ใดในพื้นที่ถูกบุกรุก

1.2.4 แปลงที่ 4 บ้านแม่เต๋อ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คำนวณได้พื้นที่บุกรุก จำนวน 17 ไร่ 0 งาน 50 ตารางวา มีการปลูกกาแฟ โดยกาแฟบางส่วนเพิ่งปลูกใหม่ อายุประมาณ 1 ปี มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นประปราย ไม่พบสิ่งปลูกสร้าง ในขณะทำการตรวจสอบไม่พบผู้ใดในพื้นที่ถูกบุกรุก 1.2.5 แปลงที่ 5 บ้านเฮโก หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย คำนวณได้พื้นที่บุกรุก จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย มีการปลูกข้าวโพดเต็มบริเวณพื้นที่และมีการสร้างเพลิงพักชั่วคราว ในขณะทำการตรวจสอบไม่พบผู้ใดในพื้นที่ถูกบุกรุก 1.3 จนท. จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกการตรวจยึดและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่จัน และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

และในวันเดียวกัน พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) มอบหมายให้ พ.ต.ท. สุนทร เชยบาน หน.กลุ่มประสานความมั่นคงฯ ,ร.ต.อ.พัชรวัฒน์ ทวีวุฒิรัชต์ จนท.ปฎิบัติการฯ บูรณาการประสานงานขับเคลื่อนกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และผู้ติดตามในสถานที่ทำงาน แคมป์งานก่อสร้างและที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวรวมทั้งผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เช่นแคมป์งานก่อสร้าง รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 จุด แคมป์งานก่อสร้าง บริเวณบ้านสันทราย ต.สันทรายจ.ช.ร. โดยได้ทำการจัดทำทะเบียนและตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและให้คำแนะนำให้นายจ้างแรงงานปฎิบัติตามมาตราการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยอย่างเคร่งครัดและแนะนำให้ทำการฉีดวัคซีน ให้ครบตามกำหนดและ ให้ทำการจัดทำเอกสารของแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น