X

กองกำลังผาเมือง การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

เชียงราย-กองกำลังผาเมือง การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนการรักษาความมั่นคงภายใน 

วันที่ 24 พ.ย.2564 กองกำลังผาเมือง เผยแพร่ภาพการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดน การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนการรักษาความมั่นคงภายใน ตามบทบาทของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ปัจจุบันกองกำลังผาเมืองรับผิดชอบพื้นที่ 24 อำเภอชายแดน ใน 6 จังหวัด รวมความยาว ตามแนวชายแดน 933 กิโลเมตร แบ่งเป็นด้านเมียนมา 349 กิโลเมตร และด้านลาว 584 กิโลเมตร ตั้งแต่ระหว่างรอยต่อ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึงรอยต่อของ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ในการการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด กองกำลังผาเมืองได้จัดกำลังปฏิบัติงานตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 กำหนด โดยการประสานการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, การบังคับการควบคุม 2 และ 5 เพื่อวิเคราะห์และวางแผนสกัดกั้นยาเสพติด ตลอดจนสร้างความร่วมมือและร่วมดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยด้านเมียนมา ผ่านกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) และด้านลาว ผ่านกลไกชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว

สรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติด ปี 65 ห้วงตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบัน มีผลการปฏิบัติ จำนวน 71 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 78 คน ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 10 ล้านกว่าเม็ดเศษ, เฮโรอีน จำนวน 45 กิโลกรัมเศษ, ไอซ์ จำนวน 145 กิโลกรัม และของกลางอื่นๆ

อย่างไรก็ตามกองกำลังผาเมือง / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ยังคงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนอย่างเข้มแข็งเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจนความสงบสุขมั่นคงที่จะส่งมอบให้แก่คนรุ่นหลัง โดยมีความมุ่งหวังว่าพี่น้องประชาชนในประเทศจะดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย จากทุกภัยปัญหาที่มาจากชายแดน และเพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยของประเทศชาติ ให้ดำรงไว้สืบไป ดั่งปณิธานที่ว่า “พิทักษ์อาณา รักษาชายแดน”

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น