X

ปฎิบัติภารกิจ นายกกาชาดเชียงราย พร้อมคณะกรรมการกาชาดเชียงราย เข้าพบคหบดี-พร้อมลงพื้นที่ช่วยผูประสบอุทกภัยตำบลศรีโพธิ์เงิน

เชียงราย-ปฎิบัติภารกิจ นายกกาชาดเชียงราย พร้อมคณะกรรมการกาชาดเชียงราย

วันอาทิตย์ ที่  24 ตุลาคม  2564  เวลา 09.00-14.30 น. นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าพบ ประธานเจ้านายฝ่ายเหนือจังหวัดเชียงราย คหบดีในจังหวัดเชียงราย และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ 17 จังหวัด   ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

และในวันเดียวกัน เวลา 16.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางศุภกาญจน์  โรจนโสทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 4 ร่วมกับ ปกครองอำเภอป่าแดด กิ่งกาชาดอำเภอป่าแดด และ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย โดย นางบุษบา บุญญลักษม์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยฯ ออกเยี่ยม และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ ตำบลศรีโพธิ์เงิน  อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย จำนวน 56 ครอบครัว

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881