X

ตลิ่งชายแดนแม่สาย-เชียงแสนทรุดหนัก คณะกรรมธิการเตรียมนำเสนอยื่นแผน

เชียงราย-ตลิ่งชายแดนแม่สาย-เชียงแสนทรุดหนัก คณะกรรมธิการเตรียมนำเสนอยื่นแผน

วันที่ 19 ต.ค.64 คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชายแดน โดยมี  นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานคณะกรรมาธิการ  นายธีระ ไตรสรณกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายนภดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายพีรเดช คำสมุทร โฆษกคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะที่ปรึกษา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราชฏร ลงตรวจสอบพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายนายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย เขต 6 ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่น และภาคเอกชน ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมเข้าให้ข้อมูลแนวตลิ่งลำแม่น้ำสายตลอดแนวชายแดน พบว่าทุกปีลำน้ำแม่น้ำสาย แม่นำลวกที่คั้นระหว่างไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน  ถูกกระแสน้ำกัดเซาะ ทำให้เกิดตลิ่งทรุดตัวด้านฝั่งไทยเข้ามาตลอด ทำให้ปัจจุบันถูกน้ำเซาะเข้ามามากขึ้นทุกปี ยังไม่มีแนวทางการป้องกันจากหน่วยงานไทยและทางด้าน นางสาวผกามาส เวียร์รา ประธานหอการค้าอำเภอแม่สาย ได้ชี้แจงข้อมูลเศรษฐกิจภาพรวมในพื้นที่ ฝากเรื่องให้คณะกรรมาธิการฯ เร่งรัด ติดตามการเปิดด่านสะพานแห่งที่1 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ ให้สามารถได้กลับมาประกอบกิจการค้าขายได้อีกครั้ง เนื่องจากคนการปิดพรมแดนไทย-เมียนมา ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการชายแดน ทำเศรษฐกิจชายแดนหยุดชะงัก จึงขอให้ประคณะกรรมธิการประสาน เร่งเปิดด่าน

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881