X

ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ฯเตรียมดำเนินคดีกับบุคคลที่แอบอ้างชื่อมูลนิธิไปแสวงหาประโยชน์

เชียงราย-ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ฯเตรียมดำเนินคดีกับบุคคลที่แอบอ้างชื่อมูลนิธิไปแสวงหาประโยชน์

วันที่ 17 ต.ค.64 13.00 น. ที่ห้องประชุมปูแกง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยหลวง-น้ำตกปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้แถลงข่าวชี้แจงกับประชาชนต่อกรณีมีบุคคลแอบอ้างชื่อมูลนิธิไปหาประโยชน์ ด้วยทางมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และวิจัยการปฏิบัติจริงนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องการดำเนินการเกษตรอินทร์โดยเน้นที่เกษตรกรและเยาวชนให้ทำตามหลักวิชาการในภาคปฏิบัติเพื่อปลอดจากสารเคมี ซึ่งเมื่อปลูกและมีผลผลิตแล้วก็จะสามารถหาแหล่งจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทร์ให้ในราคาที่เป็นธรรม โดยมีเกษตรกร เยาวชน และกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่อ.พาน จ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 100 คน และได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงกรณีมีผู้แอบอ้างหาผลประโยชน์โดยใช้ชื่อของมูลนิธิฯ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวว่า มูลนิธิฯได้ถวายงานสืบทอดพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตรกับภาคเยาวชน โดยนำศาสตร์แห่งพระราชาอนันตรมงคลแห่งแผ่นดิน มาเป็นแนวทางในการดำเนินการโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมามีวิสาหกิจชุมชนขอนแก่น มาทำสัญญาความร่วมมือกับมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนฯ ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับชลประทานใต้ดินและการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แต่คณะที่มาทำข้อตกลงมีความเข้าใจว่า โครงการต่างๆ ทั้งหลายเป็นโครงการของมูลนิธิ ได้มีผู้เสนอให้งบประมาณสนับสนุนโครงการ จึงได้เขียนโครงการโดยใช้หัวกระดาษของมูลนิธิ ขณะเดียวกันทางราชการมีโครงการโคกหนองนา โมเดล ทางเลขาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ จึงหยิบโครงการนี้ขึ้นมา โดยคิดว่าเมื่อทำข้อตกลงกับทางมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนฯไปแล้ว ก็จะเป็นโครงการของมูลนิธิฯ เขาจึงใช้หัวกระดาษของมูลนิธิฯมาเขียนโครงการ กำหนดว่าเป็นการดำเนินการขั้นเบื้องต้นทั้งหมด 40 จังหวัด จังหวัดละ 4,000 ล้านบาท จะดำเนินการในปี 2564 นี้ เป็นต้นไป ต่อมามีผู้นำไปเขียนโครงการเลียนแบบกัน ชื่อเหมือนกัน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน และเกษตรอินทรีย์โคกหนองนาโมเดล

เฉลิมพระเกียรติ เอ่ยพระนามสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินด้วย แต่ว่าเพิ่มเป็น 54 จังหวัด จังหวัดละ 4,000 ล้านบาท แล้วตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปพบปะประชาชน ขอซื้อที่ดินขอประชาชน ใครจะขายที่ดินก็กำหนดราคามา แต่เจ้าของที่ดินต้องวางมัดจำ 3-5 เปอร์เซ็นต์ และอีกพวกมีตัวแทนไปเจรจาใครว่างงาน จะเอาไปรับจ้างขุดลอกคูคลองหนองบึง มาทำสัญญากันแต่ต้องวางมัดจำเช่นเดียวกัน และแจ้งว่าอีกสองสัปดาห์จะเอาสัญญาของมูลนิธิมาให้แล้วก็หายไปพร้อมกับโฉนดของเจ้าของที่ดิน อีกกลุ่มก็ไปหาสมาชิกโครงการศาสตร์พระราชาอนันตรมงคลแผ่นดิน เก็บค่าสมาชิก 300-600 บาท ทำให้มูลนิธิเสียหายเพราะไม่ใช่โครงการของมูลนิธิฯ ทางเราก็ได้ปฏิเสธไม่รู้เห็นและขณะเดียวกันได้แจ้งความไว้ที่กองปราบเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่แอบอ้างชื่อมูลนิธิไปหาผลประโยชน์

ข่าวโดย : นราธิป เนตรคำ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881