X

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผ.ว.จ.เชียงราย ย้ายไปรับตำแหน่ง ผ.ว.จ.เชียงใหม่ (คนใหม่)

เชียงราย-ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย จำนวน 28 ราย เมื่อ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ให้นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเชียงราย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเชียงใหม่ มีผลใน 1 ตุลาคม 2564 นี้

วันที่ 28 ก.ย.2564 ผู้ว่าฯ ประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นคนเชียงรายโดยกำเนิด เริ่มต้นชีวิตข้าราชการจากทหารหน่วยรบพิเศษชั้นประทวน เป็นปลัดอำเภอ ก่อนจะโอนย้ายไปสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ จึงไม่แปลกใจเลยที่ท่านฯจะมีระเบียบวินัยในการทำงานและแบบแผนในการดำเนินชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ต่างให้ความเคารพรักนับถือผู้ว่าฯประจญ เป็นคนมุ่งมั่น ชัดเจน จริงจังกับการทำงาน อย่างมาก ผลงานโดดเด่นต่อเนื่องสร้างชื่อเสียงจากการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อปี พ.ศ 2548 ต่อเนื่องเรื่อยมาจนรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อปี พ.ศ.2556 และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปี 2560 ตามลำดับ ท่านฯคือผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จนี้ทั้งสิ้น
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19” ที่ต่างก็พบเจอปัญหาต่างกันไปในแต่ละบริบทแต่ละพื้นที่ จังหวัดเชียงรายโดยท่านฯผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้ใช้กลไก กอ.รมน.เชียงราย สถาปนากองกำลังภาคประชาชน”พิทักษ์ชายแดน” เพื่อคอยสอดส่องดูและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย แบ่งเบาภาระหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้อย่างดียิ่ง เป็นแบบอย่างเมื่อครั้ง “เชียงรายเกมส์ ที่ผ่านมา ผู้ว่าฯ ประจญ ร่วมกับอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ จัดสร้างเหรียญที่ระลึกกีฬาแห่งชาติ” เชียงรายเกมส์”เพื่อระดมทุนจัด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เชียงฮายเกมส์” ได้อย่างยิ่งใหญ่งดงามสมกับการเป็นเจ้าภาพ สร้างชื่อเสียงให้ชาวเชียงราย สร้างลู่วิ่งยางมาตราฐาน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดให้กับชาวเชียงรายไว้ใช้ในการออกกำลังกาย มูลค่ากว่าสิบห้าล้านบาท โดยไม่ใช่เงินงบประมาณหลวงแม่แต่บาทเดียวงบประมาณโครงการถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ต่อเนื่องเวียงหนองหล่ม ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 นี้จังหวัดเชียงราย ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนและบริเวณโดยรอบ ปรับปรุงทาง เชื่อมทาง รองรับพัฒนาการท่องเที่ยวกว่ายี่สิบสี่ล้านบาท งบประมาณปรับปรุงพื้นที่โดยรอบถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน หนองน้ำพุ ถ้ำปุ่มถ้ำปลาและตลาดน้ำโป่งงาม 6 ชนเผ่า รวมๆแล้วกว่าห้าสิบล้านบาท งบประมาณโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำหนองเขียว อ.แม่จัน จ.เชียงราย และปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร ต่าง ๆรวมๆแล้ว 19 โครงการวงเงินกว่าสามสิบหกล้านบาท ทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่ง ที่พ่อเมืองเชียงราย ประจญ ปรัชญ์สกุล ได้ดำเนินการไว้ให้เพื่อชาวเชียงราย ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด1 ตุลาคม 2564 นี้รับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ อยู่หลายปี ทำให้มองเห็นสภาพปัญหาอย่างทะลุปรุโปร่ง อย่างแรกเลย นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิค – 19 เป็นการเร่งด่วนแล้ว ที่ตั้งใจจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเกษียณอายุราชการคือ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า พัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อใช้แก้ไขปัญหาน้ำเสียของคลองแม่ข่า พัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นรูปธรรม

ขอแสดงความยินดีกับชาวเชียงใหม่ที่ได้ผู้ว่าฯที่มุ่งมั่น จริงจัง ในการทำงาน “แสงสว่างในที่มืดย่อมแค่เห็นในด้านเดียว” ชาวเชียงใหม่รอติดตามผลงานท่านในทุกมิติทุกด้าน ไม่เฉพาะด้านในด้านหนึ่ง

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881