X

กองกำลังผาเมืองสรุปผลสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง

เชียงราย-กองกำลังผาเมืองสรุปผลสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองห้วง 7 เดือน ปี 64 พบมีแรงงานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 541 คน จับกุมผู้นำพาได้ 37 คน ดำเนินคดีสิ้นสุดแล้ว 10 คดี 

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ที่กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผย กองกำลังผาเมืองได้มีการเพิ่มมาตรการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมจัดกำลังลงพื้นที่เพื่อตรวจช่องทางท่าข้ามตามธรรมชาติที่คาดว่ากลุ่มขบวนการจะใช้ในการลักลอบเข้าประเทศ  โดยปัจจุบันมีการจัดชุดปฏิบัติการสกัดกั้นจากกำลังชายแดนกว่า 130 ชุด โดยเฉพาะด้านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการและบ่อนการพนัน ส่งผลให้คนไทยบางส่วนมีความประสงค์ที่จะลักลอบ เพื่อไปเล่นการพนันและทำงานในบ่อนการพนัน หรือสถานบันเทิงดังกล่าว ซึ่งพบว่าจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่เพ่งเล็ง 9 เส้นทาง ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน และอำเภอเชียงแสน  ปัจจุบันกองกำลังผาเมืองจัดกำลังชุดปฏิบัติการสกัดกั้นจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3  จำนวน 108 ชุดเพื่อ ปฏิบัติการในพื้นที่ขณะที่ด้านจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีพื้นที่เพ่งเล็ง 2 เส้นทางในการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยเฉพาะอำเภอเชียงดาวและอำเภอฝาง   ปัจจุบันกองกำลังผาเมืองได้จัดชุดปฏิบัติการสกัดกั้น จำนวน  22  ชุดปฏิบัติการ ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ อำเภอแม่อาย ฝาง เชียงดาว ไชยปราการ และอำเภอเวียงแหง จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดที่กองกำลังผาเมือง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ดำเนินการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบันพบว่า มีแรงงานชาวเมียนมาพยายามลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 398 คน ชาวลาว 58 คน ชาวจีน 41 คน ส่งผลให้ล่าสุดกองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ จำนวน 541 คน โดยจากข้อมูลยังพบอีกว่ามีผู้นำพาที่พยายามลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติด้านชายแดนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 37 คน  ปัจจุบันดำเนินคดีกับผู้นำพาได้ 24 คดี คดีสิ้นสุดแล้ว 10 คดี อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 14 คดี อย่างไรก็ตามตลอดแนวชายแดนกว่า 933 กิโลเมตร ใน 6 จังหวัด ที่กองกำลังผาเมือง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ได้บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มมาตรการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด   97 จุด มีการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ตามช่องทางธรรมชาติ จำนวน 41 จุด และวางลวดหนาม จำนวน 128 ช่องทาง  รวมระยะทาง  11,561  เมตร ที่สำคัญกองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อร่วมกันในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่พยายามลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  ซึ่งถือว่าเป็นการลดการแพร่บาดของโรคโควิด – 19 ตามแนวชายแดน ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881