X

ผวจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง และจุดป้องกันตามแนวชายแดน

เชียงราย-ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เน้นย้ำให้กวดขันทุกมาตรการเพื่อการป้องกันยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

วันที่ 22 พ.ค.2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จุดคัดกรองท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย ตามมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงราย และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด การออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) ในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยอย่างมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปพร้อมกันด้วยจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  ณ กองบัญชาการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฏหมาย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยังได้เป็นประธานในการประชุมหารือ และมอบนโยบายในการปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวของทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่   ทหาร ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน ตลอดทั้งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นร่วมกันด้วย ทั้งในการวางแผนเชิงรุกในการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้บังเกิดผลในเชิงรูปธรรม และสกัดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดทั้ง ยังเป็นการป้องปรามการฝ่าฝืนมาตรการสำคัญของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเชียงราย และก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับการสกัดกั้นการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยต่อมา คณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน  ณ จุดพรมแดนแม่น้ำสาย ด้านชุมชนสายลมจอย ชุมชนเหมืองแดง และชุมชนเกาะช้าง อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย รวมทั้งเน้นย้ำให้แต่ละชุมชนปฏิบัติงานอย่างเข็มเข็ง และช่วยกันสอดส่องดูแลในการป้องกันการลักลอมการข้ามแดน พร้อมทั้งได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนอีกด้วยจากนั้น ในช่วงบ่ายได้เดินทาง คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยังมีกำหนดไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  พร้อมมอบ นโยบายด้านการปฏิบัติ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ณ พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงรายอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยังได้มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ  ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจและคัดกรองผู้ป่วยโควิด – 19 ที่ด่านปูแกง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย พร้อมกับให้เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดให้เกิดประสิทธิภาพในเชิงการป้องกันยับยั้งต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881