X

เชียงรายประกาศควบคุม COVID-19 ให้ตรวจสอบบุคคลมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว

จังหวัดเชียงรายมีประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่สาย เป็นพื้นที่ควบคุม ค้นหา และติดตามผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันแพร่ระบาดโรค COVID-19

วันที่ 20 เม.ย.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เผยว่าในประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และกระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย เพื่อการป้องกันระงับยับยั้งเชื้อไวรัส จึงได้กำหนดพื้นที่ตำบล-อำเภอ เป็นพื้นที่ควบคุม คือ เขตอำเภอเมือง ประกอบด้วย 5 ตำบล คือ ตำบลเวียง ตำบลรอบเวียง ตำบลริมกก  ตำบลบ้านดู่ และตำบลท่าสุด และอำเภอแม่สาย ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบลแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ และตำบลโป่งงามโดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้ควบคุมติดตามและดูแลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และติดตามผู้ที่เดินทางเข้าเขตพื้นจังหวัดเชียงราย และผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง จะต้องให้กักตัวเองที่บ้านพักหรือที่พักอาศัย Home Quarantine โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติการ เฝ้าระวังบุคคลที่ทำผิดเงื่อนไข ให้ดำเนินการควบคุม ค้นหา และติดตามผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ที่จะต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ ห้ามไม่ให้จัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริง และกิจกรรมการรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคที่จำเป็น อย่างเคร่งครัด และเร่งด่วนด้วย ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 พระราชบัญญัติโรคติดต่อปี พ.ศ. 2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881