ชูบ้านใหม่แสงแก้วศูนย์กลางท่องเที่ยวหนาวนี้ที่แม่สรวย

เชียงราย-แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ร่วมพิธีเปิดพร้อมเป็นพิธีกรดำเนินรายการเสวนาต่อยอดการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถีสู่ความยั่งยืน

วันที่ 9 พ.ย.2561 บ้านใหม่แสงแก้ว หมู่11 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอแม่สรวยเก
ดินทางเป็นประธานพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับหมู่บ้าน 1 ใน 5 ของอำเภอแเม่สรวย มีแพนเค้ก เขม
นิจ จามิกรณ์ ดารานักแสดงชื่อดังพร้อมด้วยนายพงษ์ กูลนรา ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สรวยร่วมพิธี นายเสกสรร ศรีทา ผู้ใหญ่
บ้านใหม่แสงแก้วพร้อมชาวชุมชนกว่า 200 คนให้การต้อนรับ

การจัดงเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับหมู่บ้าน ณ บ้านใหม่แสงแก้วครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อประชา
สัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักเสน่ห์ชุมชน นวัตวิถีของบ้านใหม่แสงแก้วและได้เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ต่างจังหวัดนักท่อง
เที่ยวได้มาท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีกับองค์กรธุรกิจด้านการท่องเที่ยว สร้างอัตลักษณ์
ความโดดเด่นของชุมชนผนวกเข้ากับสินค้าOTOPชุมชนที่มีความโดดเด่นนำมาต่อยอดกับหมู่บ้านท่องเที่ยวและเพื่อรอง
รับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมให้สอดคล้องกับท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวและการบริการโดยยึดกระบวน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน เสริมสร้างอาชีพและรายได้จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การบริการให้การด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ภายใน
งานจัดให้มีการเสวนาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่ความยั่งยืนโดยมีแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ เป็น
พิธีกรดำเนินรายการเสวนา ท่านเจ้าคุณภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต)เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอแม่สรวย นายเสกสรร ศรีทา ผู้ใหญ่บ้านใหม่แสงแก้วและตัวแทนผู้กำกับการตำรวจภูธรแม่
สรวยร่วมเสวนา ภายในงานยังจัดให้มีการแสดงวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้า OTOP ตลาดถนนคนเดิน”กาดแก้วเตวม่วน
จวนกิ้น”การจำหน่ายกาแฟ ชาจากแหล่งผลิต พร้อมกับพาเยี่ยมชมศาลมหาป่าเจ้า พร้อมกราบไหว้พระมหาป่าเจ้าสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง ที่พึ่งทางใจของชาวบ้านและใกล้เคียงที่เชื่อกันว่าใครมาบนบานศาลกล่าวขอเรื่องใดก็จะประสบความสำเร็จ
เดิมที่บริเวณนี้เป็นศาลเล็กๆแต่ต่อมารัฐบาลมีโครงการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งจึงได้งบประมาณมาจัดสร้างหลังใหม่แทน
หลังเก่า โดยบริเวณนี้ในปี 2549 นายยา ศรีทา อดีตผู้ให้บ้านในสมัยนั้นได้นิมนต์ครูบาอริยชาติ ให้มาพำนักอยู่กุฎิหลัง
แรกบริเวณใกล้ๆหนองน้ำ โดยสร้างด้วยไม้ไผ่และมุงคา ก่อนที่ท่านครูบาจะมองเห็นลูกแก้วเรืองแสงสว่างอยู่บนฟ้าเหนือใน
เวลากลางคืนซึ่งต่อมาครูบาอริยชาติได้สร้างวัดแสงแก้วโพธิญาณขึ้นบนพื้นที่ที่ลูกแก้วส่องสว่างลงมานั้นเอง…….

ข่าวโดย : จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น