X

เชียงรายประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เชียงราย-นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 18 อำเภอ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 11 เม.ย.2564 สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 10  เมษายน 2564 มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 6 ครั้ง  มีผู้บาดเจ็บ (Admit) รวม 5 คน  เป็นเพศชาย 4 คน เพศหญิง 1 คน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย  เป็นเพศชาย 1 ราย อุบัติเหตุส่วนใหญ่ มาจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ประเภทยานพาหนะที่เกิดหตุมากที่สุด ได้แก่รถมอเตอร์ไซค์ ลักษณะสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง เป็นถนนกรมทางหลวง ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เวลา 08.01 – 12.00 น. ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 11 – 14 ปี และผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่สำหรับแนวทางการป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจังหวัดเชียงราย มีการตั้งจุดตรวจหลักทั้งหมด 36 จุดตรวจ จุดบริการหน่วยงาน/อปท. จำนวน 134 จุด ด่านชุมชน จำนวน 732 ด่าน และมีผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม จำนวน 5,025 คน ข้อมูลอำเภอที่มีอุบัติเหตุมาก เรียงตามลำดับจากมากที่สุด คือ อำเภอเมืองเชียงราย (2 ครั้ง) อำเภอเวียงชัย อำเภอป่าแดด อำเภอแม่สรวยและอำเภอเวียงป่าเป้า (อำเภอละ 1 ครั้ง)โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในการประชุม ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้มงวดกวดขัน ตามด่านตรวจจุดสกัด และด่านชุมชน และจัดมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ผู้ปฏิบัติต้องมีความพร้อม ตลอดจนถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน รวมถึงการตรวจตรายาเสพติด การค้ามนุษย์ รวมถึงแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด- 19 ในขณะปฏิบัติงานด้วย สำหรับประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หากพบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย ทั้งสภาพตัวรถและคนขับ สามารถแจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ ได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881