ชาวเชียงราย ร่วมส่งทีม CDCU สนับสนุนทีมแพทย์สมุทรสาคร สู้ภัยโควิด -19 ไปด้วยกัน

เชียงราย-ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย พร้อม สสจ.ชร และคณะ รพ.เชียงราย ร่วมส่งทีม จนท. CDCU เชียงราย รวมทั้งสิ้น 49 คน ทยอยเดินทางไปปฏิบัติงานสนับสนุนทีมแพทย์สมุทรสาคร สู้ภัยโควิด -19 ไปด้วยกัน

เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีส่งตัวเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในการออกปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) เพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ห้าแยกพ่อขุน ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยการประกอบชุดสนับสนุนบุคลากรจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วมปฏิบัติการ โดยประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาท พร้อมกับได้มอบเสื้อปฏิบัติงานและวัตถุมงคลให้กับเจ้าหน้าที่ทั้ง 49 คน
โดยมี นายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมกันนี้ ยังมีผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมพิธีส่งตัวเพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในทีมนี้อีกด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ยังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง ทำให้ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าเป็นอย่างมาก จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ร้องขอรับการสนับสนุนทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) จากทั่วประเทศ เพื่อช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สงบลง โดยเร็ววันดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดเตรียมทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยประสานขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วมปฏิบัติการ ซึ่งได้จัดแบ่งทีมออกเป็น 8 ทีมๆ ละ 6-7 คน จำนวนทั้งสิ้น 49 คนสำหรับแผนในการส่งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อไปร่วมสนับสนุนปฏิบัติงานในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ส่ง 2 ทีมแรก จำนวน 12 คน ไปร่วมปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปประกอบด้วย จนท.จาก สาธารณสุขอำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีแก่บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะได้นำประสบการณ์และทักษะความชำนาญมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการป้องกันระงับควบคุมโรคแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของฝ่ายสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรสาคร และสภาพจิตใจของชาวสมุทรสาครอีกด้วย ชาวจังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกันให้กำลังใจส่งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) จังหวัดเชียงราย ไปช่วย“สู้ภัยโควิด -19” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อปอดอักเสบจากเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้ และยังเป็นความหวังที่ความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเป็นพลังในการป้องกันกำจัดโรคระบาดในขณะนี้ได้อีกด้วย

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น