คณะกรรมการโรคติดต่อเชียงราย ติดตามสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด 2019 เพื่อสกัดระงับยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่

จังหวัดเชียงราย-จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโควิด2019 พร้อมกำหนดมาตรการเพื่อสกัดระงับยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 2/2564 เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโควิดพร้อมกำหนดมาตรการเพื่อสกัดระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่โดยการประชุม ได้รับทราบสถานการณ์และผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เรื่องมาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย คำสั่งฉบับที่ 2/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และประกาศฉบับที่ 48 เรื่องมาตรการในการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมาก รวมทั้งรับทราบหนังสือข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศบค.กระทรวงมหาดไทยด้วยจากนั้น ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการขยายเวลาและจัดตั้งจุดสกัดรอยต่อของจังหวัดเชียงราย การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก Active Case Finding ในกลุ่มพนักงานของสถานบันเทิง การจัดตั้งและขยายโรงพยบาลสนามที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงราย GMS จำนวน 700-1,000 เตียง และการขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุการแพทย์และอื่น ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยในท้ายของการประชุม ประธานที่ประชุมได้เน้นย้ำความมุ่งหมายหลักของมาตรการเชิงป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาด คือ การระงับและชะลอการเดินทางเคลื่อนย้ายของคนและยานพาหนะ ซึ่งเป็นพาหะของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอความร่วมมือประชาชนชะลอการเดินทางออกไปถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมทั้งการป้องกันทางกายภาพ ซึ่งจังหวัดเชียวรายยังคงเป็นพื้นที่สีขาว โดยความสำเร็จขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนชาวเชียงรายเป็นปัจจัยสำคัญ ตลอดทั้ง นักท่องเที่ยวที่จะสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นทางกายภาพของตนเองได้เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งด้วย

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น