X

จ.เชียงราย จัดพิธีวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เชียงราย-จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย พร้อมตุลาการหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายโดยในพิธีเริ่มจัดให้มีพิธีทางศาสนา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์อาราธนาศีล เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอดิเรก ตามลำดับต่อจากนั้น ประธานในพิธีและคู่สมรส นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร รับบิณฑบาตจำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคม ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีส่วนราชการวางพานพุ่มดอกไม้สดที่ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ 18 อำเภอ ข้าราชการระดับสูงในจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ประชาชน ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดตามลำดับ
ในโอกาสนี้ นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย ได้นำผู้เข้ารับเกียรติบัตรซึ่งเป็นพ่อตัวอย่างของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้จำนวน 3 คน ได้แก่ ลำดับที่ 1 นายธน คำวังแก้ว อายุ 69 ปี จากตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ลำดับที่ 2 นายเสถียร กาโน่ อายุ 58 ปี จากตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ ลำดับที่ 3 พันตรี สมเดช ช่างนาค อายุ 56 ปี จากตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งทั้งหมดได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างของจังหวัดเชียงรายในส่วนของคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2513 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ของแต่ละจังหวัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จำนวน 2 คน เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรจากผู้แทนพระองค์ในงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 41 ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2553 ณ กรุงเทพมหานคร คือ นายแสน ลือชา อายุ 69 ปี จากตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และ นายประพันธ์ ทรรศนียากร อายุ 68 ปี จากตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งทั้งสองคนได้เดินทางเข้ารับเกียรติบัตรจากผู้แทนพระองค์ ที่กรุงเทพฯ อีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881