X

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายทำบุญครบรอบ 16 ปี

เชียงราย-ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายทำบุญครบรอบ 16 ปี

1 ธ.ค.63 08.00 น.ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายได้มีการทำบุญครบรอบ 16 ปี โดยมีนายธวัช เรนเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษาสมทบ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของศาล และยังมี นายอำนาจ เพียรไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ,นายบุญจวน พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงราย ,นายพิศิษฐ์ เจริญรักษ์ อัยการจังหวัดเชียงราย,,นายสมคิด ปริมิตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย,นายเกรียงศักดิ์ เกียรติเวชช์ ประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงราย รวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย ร่วมประกอบพิธีทำบุญครบรอบ 16 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ภายหลังจากเสร็จพิธีได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นทีระลึกบริเวณที่ทำการศาล
ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลที่จัดขึ้นมาพิเศษ เพื่อดำเนินการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนตาม พ.ร.บ. เยาวชนฯ ศาลนี้เดิมมีชื่อเรียกว่า “ศาลคดีเด็กและเยาวชน” ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๔ ๙๔ ซึ่งมีทั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง ศาลคดีเด็กและเยาวชน ประจำจังหวัดโดยจัดตั้งขึ้นแล้ว ๒๙ จังหวัด องค์คณะผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน ซึ่งกระทำผิดต่อกฎหมายอาญานี้จะต้องประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย ๒ คน และผู้พิพากษาสมทบอีก ๒ คนอย่างน้อยคนหนึ่งต้องเป็นสตรี ผู้พิพากษาสมทบนี้เป็นผู้ที่คณะกรรมการตุลาการคัดเลือกจากบุคคลที่มี อายุไม่น้อยกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ เคยมีบุตรหรือเคยทำงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์หรือการอบรมเด็กมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ได้รับการอบรมในเรื่องความมุ่งหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวและหน้าที่ตุลาการมาแล้ว มี คุณสมบัติที่เป็นข้าราชการธุรการได้ แต่ไม่ใช่ข้าราชการประจำ ข้าราชการ การเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือทนายความ มีอัธยาศัยและความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และหลังจากได้รับคัดเลือกแล้วจะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาสมทบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี

ข่าวโดย : นราธิป เนตรคำ ทีมข่าวเชียงราย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881