X

ชร. สมัคร นายก อบจ.3 คน ส.อบจ. 158 คน

เชียงราย-สรุปการรับเลือกตั้ง อบจ.เชียงราย ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงราย 3 คน และสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย 158 คน รอตรวจคุณสมบัติก่อนรับรองในเจ็ดวัน เลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 20 ธ.ค.63

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.63 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) นั้น ผู้ที่มีคุณสมบัติรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 1.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 คน 2.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 36 เขตเลือกตั้ง จำนวน 158 คน

ทั้งนี้ เมื่อปิดรับสมัครแล้วผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครและตรวจสอบว่าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ จากนั้นจะทำการประกาศรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัคร และติดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง พร้อมทั้งจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายร่วมใจใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ

สามารถติดตามข่าวสารการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ที่ www.vote.chiangraipao.go.th facebook : เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0 5316 0456 โทรสาร 0 53727272

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น