พลังมวลชน ชร. รวมพลังปกป้องสถาบัน

เชียงราย-กลุ่มพลังมวลชน จากชมรมคนรักในหลวง กลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย และนักศึกษาราชภัฏ จ.เชียงราย รวมพลังปกป้องสถาบันของชาติ

เมื่อตอนค่ำวันนี้ 21 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ห้าแยกพ่อขุน) พลังมวลชนชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย ประชาชนจิตอาสา กลุ่มชาติพันธุ์หลายชนเผ่าจังหวัดเชียงราย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.เชียงราย เป็นจำนวนมาก ออกมารวมพลังรวมใจปกป้องสถาบันของชาติ พร้อมรูปพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 และ ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมชูป้ายปกป้องสถาบันของชาติ และ ธงชาติ รวมพลังที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันของชาติ หลังจากได้กล่าวถวายสักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงราย กล่าวถวายราชสดุดีสถาบันพระมหากษัตริย์
พร้อมกันประกาศเจตนารมย์ ร่วมกันร้องเพลงถวายพระพร และเพลงสรรเสริญพระบารมี มีการจุดเทียนรวมกันแสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันของชาติ ในการรักชาติจากประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย แสดงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เนื่องในวันนี้ 21 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ครบ 120 ปี โดยเฉพาะโครงการพัฒนาดอยตุง กลุ่มชาติพันธุ์ โดยพลังมวลชนคนรักในหลวง ได้พร้อมใจกันเปล่งวาจากล่าวว่า รักในหลวง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นที่รักและหวงแหนของปวงชนชาวไทยจะต้องร่วมกันปกป้อง มิให้ผู้ใดมาละเมิดได้โดย นายกนก วิศวะกุล ประธานชมรมคนรักในหลวง ได้นำกล่าวว่าในการ ออกมารวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความพร้อมใจกันมาปกป้อง อันเป็นที่เทิดทูนรักยิ่ง ของปวงชนชาวไทย จากผู้ไม่ประสงค์ดีต่อสถาบันที่ได้มารวมใจพร้อมกันแสดงออกในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเป็นเอนกอนันต์อย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะชาวจังหวัดเชียงราย ได้มีพระมหากษัตริย์ปกครองอย่างต่อเนื่องนับรวมถึง 71 พระองค์ เป็นที่รักยิ่งของลูกหลานชาวจังหวัดเชียงราย ได้น้อมรำลึกถึง สืบต่อกันมาช้านาน ยังปกป้องชาติบ้านเมืองสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ทรงเป็นมิ่งขวัญสถิตย์อยู่ในดวงใจของคนในชาติที่จงรักภักดี ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรตลอดมา สิ่งต่างๆ หลายนี้อยู่ในสำนึก จิตวิญญาณของประชาชนชาวไทยทุกคน ที่ชาวจังหวัดเชียงราย จะต้องพร้อมใจกันมาแสดงจนยืนที่ชัดเจนเพื่อแสดงถึงความไม่เห็นด้วยต่อบุคคลใดที่จะมาล่วงล้ำ ต่อสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทำให้มวลชนชาวจังหวัดเชียงราย รวมใจกันมา เป็นก้าวอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ท้ายสุดกลุ่มมวลชนชาวจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันนำจุดเทียน ร้องเพลงเสร็จนำไปปักร่วมกันที่แท่นเบื้องหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้สร้างเมืองเชียงราย จากนั้นพลังมวลชนได้แยกย้ายกลับบ้านอย่างสงบและเรียบร้อย

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น