รมต.คมนาคม เทพื้นสะพานข้ามน้ำกกเส้นทางเลี่ยงเมือง

เชียงราย-สร้างสะพานทางเลี่ยงเมืองเชียงรายเพิ่ม เพื่อรองรับเส้นทางคมนาคม ท่องเที่ยว โลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 11.30 น. วันที่  27  ต.ค. 61 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมต.คมนาคม  เป็นประธานการเทพื้นคอนกรีตจุดเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำกก สายทางเลี่ยงเมืองเชียงราย วงแหวนฝั่งตะวันตก  ซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น  21 กม. ขนาด 4 ช่องจราจรงบก่อสร้าง 1,800 ล้านบาท  สร้างเสร็จกว่า 91 เปอร์เซ็นต์

เมื่อเสร็จตามโครงการจะสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ที่เริ่มมีความหนาแน่น ทั้งยังเพิ่มสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง การขนส่งสินค้าของประชาชนในพื้นที่ และ นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล  โดยไม่ต้องผ่านเข้าตัวเมืองเชียงราย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมต.คมนาคม  กล่าวว่า จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการเศรษฐกิจและการค้าของภาคเหนือ  ถนนเส้นทางนี้มีส่วนสำคัญเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามเส้นทาง R3  รองรับประชาคมอาเซียน  ลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองเชียงราย  โครงการดังกล่าวจะส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ การขนส่งสินค้าโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ  อนุภาคลุ่มน้ำโขง ด้านทิศเหนือทาง อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และทิศตะวันออกชายแดน อ.เชียงของ  การลงทุนในพื้นที่จะมีมากขึ้น  ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น