เสาธง 5 นาทีมีความหมายให้รักชาติ จัดต่อเนื่องที่ชายแดน

เชียงราย-ผบ.ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 กกล.ผาเมือง นำกำลังพลร่วมจัดกิจกรรม เสาธง 5 นาที สร้างเด็กดีให้สังคม ให้กับ นร.ใน อำเภอแม่สาย ต่อเนื่อง

พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ ร.อ.กิตติเดช กันคล้อย ผบ.ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 จัด กำลังพลร่วมจัดกิจกรรม เสาธง 5 นาที สร้างเด็กดีให้สังคม
โดยเมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 10 ก.ย.63 มว.ม.1 ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 จัดกิจกรรม เสาธง 5 นาที สร้างเด็กดีให้สังคม โดยบรรยาย ความรู้รัก ความสามัคคี ความปรองดอง ของคน
ในชาติ และให้ความรู้โทษภัยของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเป็นการสกัดกั้นอบายมุขไม่ให้เข้ามาในโรงเรียนและไม่ให้นักเรียนตกเป็นเหยื่อของอบายมุข ซึ่งเป็นความหวังของชาติในอนาคต พร้อมกันนี้ยังให้ความรู้ทำความเข้าใจแก่เด็กนักเรียน ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ ติดตามข่าวสารรวมทั้งมาตรการของสาธาณสุข เพื่อสร้าง
ความมีวินัย และความตระหนักรับรู้การป้องกันตนเอง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศ และของประเทศเพื่อนบ้านมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 125 คน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 บ้านไม้ลุงขน หมู่ 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น