ชมรม STRONG เชียงราย จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้สมาชิก เพื่อสร้างสังคมไม่ทนการทุจริต

เชียงราย-ป.ป.ช.เชียงราย จัดอบรมเสริมความรู้สมาชิกชมรม STRONG สร้างแกนนำต้านทุจริต ตั้งเป้าหมายขยายเครือข่าย สอดส่องการกระทำที่ส่อทุจริตของภาครัฐให้ครอบคลุมทุกอำเภอ

เมื่อวันที่ 5-6 ก.ย. 63 นายกฤชเพชร เพชรบูรณิน รอง ผวจ.เชียงราย เป็นประธานในโครงการจัดอบรมสร้างแกนนำเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.เชียงราย ที่โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย มีสมาชิกแกนนำของชมรมเข้าร่วมรับฟังการอบรมประมาณ 90 คน

นายมานพ ชัยบัวคำ กำนันตำบลโรงช้าง อ.ป่าแดด และประธานชมรม STRONGฯ จ.เชียงราย เผยว่า ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.เชียงราย เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ก่อตั้งชมรมนำร่อง 24 จังหวัดทั่วประเทศ ก่อนที่ต่อมาจะมีการจัดตั้งชมรมจนครบทั้ง 76 จังหวัด และที่ผ่านมาชมรม STRONGฯ จ.เชียงราย มีผลงานการแจ้งเบาะแสการทุจริตของภาครัฐจนนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบของ ป.ป.ช. หลายคดี และบางคดีก็ได้ตัดสินชี้มูลความผิดเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพี่น้องชาวบ้าน จนได้รับการยอมรับจากหลายภาคส่วนว่าชมรม STRONGฯ ของ จ.เชียงราย มีความเข้มแข็ง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ

ในการอบรมทั้ง 2 วันเป็นหลักสูตรเข้มข้นเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกในการสอดส่องการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่ส่อไปในทางทุจริต พร้อมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รอง ผวจ.เชียงราย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยรอง ผวจ.เชียงราย ได้ชื่นชมสมาชิกชมรมที่อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของ จนท.รัฐ และกำชับให้สมาชิกใช้ความรอบคอบในการแจ้งเบาะแสการทุจริต และมีการบรรยายความรู้ในเรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกรณีศึกษา” และ “การแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย จนท.จาก สำนักงาน ป.ป.ช. จ.เชียงราย

ปัจจุบันชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.เชียงราย มีสมาชิกกระจายอยู่ในทุกอำเภอ และมีเป้าหมายจะขยายเครือข่ายสมาชิกเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยจะมุ่งเน้นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ การบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานย่อยของ ป.ป.ช. ที่อาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนและเอกชน คอยตรวจสอบ จนท.รัฐ และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนค่อการทุจริต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น